Home

     
ช้อนส้อมแสตนเลส 83 ลายพิจิตร
 page 1of 2 Items & Specification    

รหัส 008-TF83-04

ช้อนคาวสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 48 กรัม ความยาว 18.8 ซม.

ความกว้างของใบ 4 ซม.

ความหนา 2.5,3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 63 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-05

ส้อมคาวสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 42 กรัม ความยาว 19.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2.6 ซม.

ความหนา 2.5,3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 63 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-06

มีดคาวสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 76 กรัม ความยาว 21.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม.

ความหนา 5 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 114 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-04

ช้อนหวานสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 39 กรัม ความยาว 16.1 ซม.

ความกว้างของใบ 3.3 ซม.

ความหนา 2.2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 63 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-23

ส้อมหวานสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 25 กรัม ความยาว 16 ซม.

ความกว้างของใบ 2.3 ซม.

ความหนา 2.2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 63 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-01

ช้อนโต๊ะสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 75 กรัม ความยาว 20.7 ซม.

ความกว้างของใบ 4.2 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 90 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-24

มีดหวานสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 72 กรัม ความยาว 20.6 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม.

ความหนา 5 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 114 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-02

ส้อมโต๊ะสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 64 กรัม ความยาว 21.4 ซม.

ความกว้างของใบ 3 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 90 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-26

มีดสเต็คสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 79 กรัม ความยาว 21.3 ซม.

ความหนา 5 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 119 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-07

ช้อนซุปคาวสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 53 กรัม ความยาว 18 ซม.

ความกว้างของใบ 4.6 ซม.

ความหนา 2.5 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 73 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-08

ช้อนกาแฟสแตนเลสลาย 83

น้ำหนัก 19 กรัม ความยาว 11.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 40 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-09

ส้อมจิ้มผลไม้สแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 13 กรัม ความยาว 11.9 ซม.

ความกว้างของใบ 1.3 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 40 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-10

ช้อนชาสแตนเลส 83

น้ำหนัก 22 กรัม ความยาว 13.6 ซม.

ความกว้างของใบ 2.8 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 42 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-11

ส้อมชาสแตนเลส ลาย 83

น้ำหนัก 19 กรัม ความยาว 14 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 42 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-13

ช้อนไอศรีมสแตนเลส ลาย 83

น้ำหนัก22 กรัม ความยาว 13 ซม.

ความกว้างของใบ 2.9 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 55 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-14

มีดเนยสแตนเลส ลาย 83

น้ำหนัก 22 กรัม ความยาว 15.7 ซม.

ความกว้างของใบ 1.7 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 62 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-15

ช้อนด้ามยาวสแตนเลส ลาย 83

น้ำหนัก 30 กรัม ความยาว 19.3 ซม.

ความกว้างของใบ 2.7 ซม.

ความหนา 2.2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 65 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-17

ช้อนเสริฟสแตนเลส ลาย 83

น้ำหนัก 83 กรัม ความยาว 20.1 ซม.

ความกว้างของใบ 5.8 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 172 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-18

ส้อมเสริฟสแตนเลส ลาย 83

น้ำหนัก 75 กรัม ความยาว 20.3 ซม.

ความกว้างของใบ 3.5 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 162 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-19

มีดปลาสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 54 กรัม ความยาว 20.6 ซม.

ความกว้างของใบ 2.3 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 118 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-20

ส้อมปลาสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 46 กรัม ความยาว 19.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 118 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-21

ทัพพีตักข้าวสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 94 กรัม ความยาว 21.1 ซม.

ความกว้างของใบ 5.7 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 162 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF83-03

ช้อนซุปโต๊ะสแตนเลส 83 ลายพิจิตร

น้ำหนัก 82 กรัม ความยาว 19.8 ซม.

ความกว้างของใบ 5.4 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 162 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

บริการเสริมพิเศษ ในการชุบเงินหรือชุบทอง ช้อน-ส้อม โดยใช้ ทองคำ 24 K หรือ เงิน 99.6% ตัวอย่างลาย เช่น ลายพนมมาลัย หรือ ลายภูเรือ

Click ที่นี่ เพื่อ ดูความหนาและความยาว ที่แตกต่างของช้อน-ส้อมแต่ละลาย

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

ช้อน-ส้อมสเตนเลส

ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 82 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 83 ลายพิจิตร
ช้อนส้อมแสตนเลส 88 ลายเจ้าพระยา
ช้อนส้อมแสตนเลส 89 ลายภูเรือ
ช้อนส้อมแสตนเลส 91 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 92 ลายพนมมาลัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 93 ลายสุโขทัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 99 ลายอินทนนท์
ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส 32 ลายกระดังงา
ช้อนส้อมแสตนเลส 36 ลายนาคราช
ช้อนส้อมแสตนเลส 41 ลายบางแสน
ช้อนส้อมแสตนเลส 58 ลายดงหวาย
ช้อนส้อมแสตนเลส 73 ลายเรือนไทย
ช้อนส้อมแสตนเลส 81 ลายอันดามัน
ช้อนส้อมแสตนเลส 85 ลาย Anaheim
ช้อนส้อมแสตนเลส 1000 ลายห้าแต้ม
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 501 ลาย InSpiration
ช้อนส้อมแสตนเลส 502 ลาย Commenorate
ช้อนส้อมแสตนเลส 503 ลาย Chorus
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 ลาย The Grand
ช้อนส้อมแสตนเลส 528 ลาย Portico
ช้อนส้อมแสตนเลส 529 ลาย Hammer
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made
ช้อนส้อมแสตนเลส 903
ช้อนส้อมแสตนเลส 904
ช้อนส้อมแสตนเลส 601

ช้อนส้อมแสตนเลส 511

 

ดาวน์โหลด Catalog2017คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648,089-8528446