Home

     
ช้อนส้อมสแตนเลส 32 ลายกระดังงา
 page 1of 2 Items & Specification    
 

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-01

ช้อนคาวสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 32 กรัม ความยาว 18.4 ซม.

ความกว้างของใบ 3.8 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 20 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-02

ส้อมคาวสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 29 กรัม ความยาว 18 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 20 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-03

ช้อนชาสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 16 กรัม ความยาว 13.9 ซม.

ความกว้างของใบ 2.8 ซม.

ความหนา 1.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 19 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-04

ส้อมชาสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 15 กรัม ความยาว 14.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม.

ความหนา 1.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 19 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-05

มีดคาวสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 60 กรัม ความยาว 21.6 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม.

ความหนา 4 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 55 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-06

ช้อนกาแฟสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 13 กรัม ความยาว 12.3ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม.

ความหนา 1.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 18 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-07

ช้อนซุปคาวสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 30 กรัม ความยาว 16.8 ซม.

ความกว้างของใบ 4.8 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 30 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-08

ส้อมจิ้มผลไม้สแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 10 กรัม ความยาว 12.4 ซม.

ความกว้างของใบ 1.3 ซม.

ความหนา 1.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 18 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-09

ช้อนไอศรีมสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 15 กรัม ความยาว 12.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2.8 ซม.

ความหนา 1.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 24 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-10

มีดเนยสแตนเลส 32 ลายกระดังงา

น้ำหนัก 16 กรัม ความยาว 15.8 ซม.

ความกว้างของใบ 1.7 ซม.

ความหนา 1.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 24 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-11

ช้อนเสริฟสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 61 กรัม ความยาว 20.1 ซม.

ความกว้างของใบ 5.8 ซม.

ความหนา 2.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 73 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-12

ส้อมเสริฟสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 55 กรัม ความยาว 21 ซม.

ความกว้างของใบ 3.6 ซม.

ความหนา 2.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 73 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-13

ทัพพีตักข้าวสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 84 กรัม ความยาว 25 ซม.

ความกว้างของใบ 6.6 ซม.

ความหนา 2.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 114 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF32-14

ช้อนซุปโต๊ะสแตนเลส ลาย 32

น้ำหนัก 57 กรัม ความยาว 19 ซม.

ความกว้างของใบ 5.5 ซม.

ความหนา 2.5 มม. เกรด 18/0

ราคาคันละ 73 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

บริการเสริมพิเศษ ในการชุบเงินหรือชุบทอง ช้อน-ส้อม โดยใช้ ทองคำ 24 K หรือ เงิน 99.6% ตัวอย่างลาย เช่น ลายพนมมาลัย หรือ ลายภูเรือ

Click ที่นี่ เพื่อ ดูความหนาและความยาว ที่แตกต่างของช้อน-ส้อมแต่ละลาย

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

ช้อน-ส้อมสเตนเลส

ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 82
ช้อนส้อมแสตนเลส 83
ช้อนส้อมแสตนเลส 88
ช้อนส้อมแสตนเลส 89
ช้อนส้อมแสตนเลส 91
ช้อนส้อมแสตนเลส 92
ช้อนส้อมแสตนเลส 93
ช้อนส้อมแสตนเลส 99
ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส 32
ช้อนส้อมแสตนเลส 36
ช้อนส้อมแสตนเลส 41
ช้อนส้อมแสตนเลส 58
ช้อนส้อมแสตนเลส 73
ช้อนส้อมแสตนเลส 81
ช้อนส้อมแสตนเลส 85
ช้อนส้อมแสตนเลส 1000
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 501 ลาย InSpiration
ช้อนส้อมแสตนเลส 502 ลาย Commenorate
ช้อนส้อมแสตนเลส 503 ลาย Chorus
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 ลาย The Grand
ช้อนส้อมแสตนเลส 528 ลาย Portico
ช้อนส้อมแสตนเลส 529 ลาย Hammer
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made
ช้อนส้อมแสตนเลส 903
ช้อนส้อมแสตนเลส 904
ช้อนส้อมแสตนเลส 601
ช้อนส้อมแสตนเลส 511

ดาวน์โหลด Catalog2017คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648,089-8528446