Home

     
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 The Grand
 page 1of 2 Items & Specification    

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-01

ช้อนคาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 64 กรัม ความยาว 18.5 ซม.

ความกว้างของใบ 3.8 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 144 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-02

ส้อมคาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 46 กรัม ความยาว 18.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.2 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 144 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-03

มีดคาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 90 กรัม ความยาว 22.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 10.5 มม.

ราคาคันละ 240 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-04

ช้อนหวานสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 59 กรัม ความยาว 17.5 ซม.

ความกว้างของใบ 3.5 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 133 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-05

ส้อมหวานสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 48 กรัม ความยาว 17.7 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 133 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

 

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-06

มีดหวานสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 96 กรัม ความยาว 19.5 ซม.

ความหนา 10.5 มม.

ราคาคันละ 229 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-07

ช้อนโต๊ะสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 79 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 4 ซม. ความหนา 5.1 มม.

ราคาคันละ 154 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-08

มีดโต๊ะสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 91 กรัม ความยาว 23.5 ซม.

ความกว้างของใบ 1.9 ซม. ความหนา 11 มม.

ราคาคันละ 229 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-09

ส้อมโต๊ะสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 55 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 5.1 มม.

ราคาคันละ 154 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-10

มีดสเต็คสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 92 กรัม ความยาว 23 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม. ความหนา 10.5 มม.

ราคาคันละ 250 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-11

ช้อนซุปคาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 68 กรัม ความยาว 17.5 ซม.

ความกว้างของใบ 4.3 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 183 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-12

ช้อนกาแฟเอสเพรสโซ่สแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 23 กรัม ความยาว 11.3 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม.

ราคาคันละ 120 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-13

ช้อนกาแฟสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 31 กรัม ความยาว 12 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 114 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-14

ส้อมจิ้มผลไม้สแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 23 กรัม ความยาว 12.3 ซม.

ความกว้างของใบ 1.3 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 114 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-15

ช้อนชาสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 35 กรัม ความยาว 13.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2.7 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 116 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-16

ส้อมชาสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 28 กรัม ความยาว 14.3 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 116 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-17

มีดเนยสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 92 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 1.6 ซม. ความหนา 10.5 มม.

ราคาคันละ 225 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-18

ช้อนด้ามยาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 41 กรัม ความยาว 20.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 4 มม.

ราคาคันละ 167 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-19

ช้อนเสริฟยาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 87 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 5.6 ซม. ความหนา 10 มม.

ราคาคันละ 365 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-20

ส้อมเสริฟสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 67 กรัม ความยาว 21.2 ซม.

ความกว้างของใบ 3.5 ซม. ความหนา 5.1 มม.

ราคาคันละ 365 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-21

มีดปลาสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 51 กรัม ความยาว 20.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 183 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

 

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-22

ส้อมปลาสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 50 กรัม ความยาว 19 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 183 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-23

ช้อนไอศรีมสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 34 กรัม ความยาว 13.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.8 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 131 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

 

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-24

ที่คีบสลัดสแตนเลส 527 ลาย The Grand

ราคาคันละ 1,045 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-25

ที่คีบน้ำแข็งสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 96 กรัม

ราคาคันละ 340 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-26

ที่คีบสปาเก็ตตี้สแตนเลส 527 ลาย The Grand

ราคาคันละ 846 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-27

ที่คีบขนมปังสแตนเลส 527 ลาย The Grand

ราคาคันละ 758 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-28

กระบวยสแตนเลส 527 ลาย The Grand