Home

     
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 The Grand
 page 1of 2 Items & Specification    

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-01

ช้อนคาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 64 กรัม ความยาว 18.5 ซม.

ความกว้างของใบ 3.8 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 144 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-02

ส้อมคาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 46 กรัม ความยาว 18.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.2 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 144 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-03

มีดคาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 90 กรัม ความยาว 22.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 10.5 มม.

ราคาคันละ 240 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-04

ช้อนหวานสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 59 กรัม ความยาว 17.5 ซม.

ความกว้างของใบ 3.5 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 133 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-05

ส้อมหวานสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 48 กรัม ความยาว 17.7 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 133 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

 

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-06

มีดหวานสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 96 กรัม ความยาว 19.5 ซม.

ความหนา 10.5 มม.

ราคาคันละ 229 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-07

ช้อนโต๊ะสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 79 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 4 ซม. ความหนา 5.1 มม.

ราคาคันละ 154 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-08

มีดโต๊ะสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 91 กรัม ความยาว 23.5 ซม.

ความกว้างของใบ 1.9 ซม. ความหนา 11 มม.

ราคาคันละ 229 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-09

ส้อมโต๊ะสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 55 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 5.1 มม.

ราคาคันละ 154 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-10

มีดสเต็คสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 92 กรัม ความยาว 23 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม. ความหนา 10.5 มม.

ราคาคันละ 250 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-11

ช้อนซุปคาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 68 กรัม ความยาว 17.5 ซม.

ความกว้างของใบ 4.3 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 183 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-12

ช้อนกาแฟเอสเพรสโซ่สแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 23 กรัม ความยาว 11.3 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม.

ราคาคันละ 120 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-13

ช้อนกาแฟสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 31 กรัม ความยาว 12 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 114 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-14

ส้อมจิ้มผลไม้สแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 23 กรัม ความยาว 12.3 ซม.

ความกว้างของใบ 1.3 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 114 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-15

ช้อนชาสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 35 กรัม ความยาว 13.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2.7 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 116 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-16

ส้อมชาสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 28 กรัม ความยาว 14.3 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 116 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-17

มีดเนยสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 92 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 1.6 ซม. ความหนา 10.5 มม.

ราคาคันละ 225 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-18

ช้อนด้ามยาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 41 กรัม ความยาว 20.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 4 มม.

ราคาคันละ 167 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-19

ช้อนเสริฟยาวสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 87 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 5.6 ซม. ความหนา 10 มม.

ราคาคันละ 365 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-20

ส้อมเสริฟสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 67 กรัม ความยาว 21.2 ซม.

ความกว้างของใบ 3.5 ซม. ความหนา 5.1 มม.

ราคาคันละ 365 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-21

มีดปลาสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 51 กรัม ความยาว 20.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 183 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

 

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-22

ส้อมปลาสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 50 กรัม ความยาว 19 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 5.3 มม.

ราคาคันละ 183 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-23

ช้อนไอศรีมสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 34 กรัม ความยาว 13.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.8 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 131 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

 

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-24

ที่คีบสลัดสแตนเลส 527 ลาย The Grand

ราคาคันละ 1,045 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-25

ที่คีบน้ำแข็งสแตนเลส 527 ลาย The Grand

น้ำหนัก 96 กรัม

ราคาคันละ 340 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-26

ที่คีบสปาเก็ตตี้สแตนเลส 527 ลาย The Grand

ราคาคันละ 846 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-27

ที่คีบขนมปังสแตนเลส 527 ลาย The Grand

ราคาคันละ 758 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF527-28

กระบวยสแตนเลส 527 ลาย The Grand

ราคาคันละ 639 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

บริการเสริมพิเศษ ในการชุบเงินหรือชุบทอง ช้อน-ส้อม โดยใช้ ทองคำ 24 K หรือ เงิน 99.6% ตัวอย่างลาย เช่น ลายพนมมาลัย หรือ ลายภูเรือ

Click ที่นี่ เพื่อ ดูความหนาและความยาว ที่แตกต่างของช้อน-ส้อมแต่ละลาย

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

ช้อน-ส้อมสเตนเลส

ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 82 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 83 ลายพิจิตร
ช้อนส้อมแสตนเลส 88 ลายเจ้าพระยา
ช้อนส้อมแสตนเลส 89 ลายภูเรือ
ช้อนส้อมแสตนเลส 91 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 92 ลายพนมมาลัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 79 ลายสุโขทัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 99 ลายอินทนนท์
ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส 32 ลายกระดังงา
ช้อนส้อมแสตนเลส 36 ลายนาคราช
ช้อนส้อมแสตนเลส 41 ลายบางแสน
ช้อนส้อมแสตนเลส 58 ลายดงหวาย
ช้อนส้อมแสตนเลส 73 ลายเรือนไทย
ช้อนส้อมแสตนเลส 81 ลายอันดามัน
ช้อนส้อมแสตนเลส 85 ลาย Anaheim
ช้อนส้อมแสตนเลส 1000 ลายห้าแต้ม
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 501 ลาย InSpiration
ช้อนส้อมแสตนเลส 502 ลาย Commenorate
ช้อนส้อมแสตนเลส 503 ลาย Chorus
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 ลาย The Grand
ช้อนส้อมแสตนเลส 528 ลาย Portico
ช้อนส้อมแสตนเลส 529 ลาย Hammer
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made
ช้อนส้อมแสตนเลส 903
ช้อนส้อมแสตนเลส 904
ช้อนส้อมแสตนเลส 601
ช้อนส้อมแสตนเลส 511

ดาวน์โหลด Catalog2017คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648,089-8528446