Home

     
ช้อนส้อมแสตนเลส 529 Hammer
 page 1of 2 Items & Specification    

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-01

ช้อนคาวสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 131 กรัม ความยาว 21 ซม.

ความกว้างของใบ 4 ซม. ความหนา 13.5 มม.

ราคาคันละ 178 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-02

ส้อมคาวสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 112 กรัม ความยาว 20 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 13.5 มม.

ราคาคันละ 178 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-03

มีดคาวสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 99 กรัม ความยาว 21.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 14.5 มม.

ราคาคันละ 188 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-04

ช้อนหวานสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 69 กรัม ความยาว 17.5 ซม.

ความกว้างของใบ 3.6 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 171 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-05

ส้อมหวานสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 56 กรัม ความยาว 17.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 8.5 มม.

ราคาคันละ 171 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-06

มีดหวานสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 97 กรัม ความยาว 21 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม. ความหนา 14 มม.

ราคาคันละ 177 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-07

ช้อนโต๊ะสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 139 กรัม ความยาว 20.4 ซม.

ความกว้างของใบ 4.2 ซม. ความหนา 14 มม.

ราคาคันละ 183 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-08

มีดโต๊ะสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 107 กรัม ความยาว 22.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 14 มม.

ราคาคันละ 214 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-09

ส้อมโต๊ะสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 108 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 3 ซม. ความหนา 14 มม.

ราคาคันละ 183 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-10

มีดสเต็คสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 101 กรัม ความยาว 22.8 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม. ความหนา 14 มม.

ราคาคันละ 216 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-11

ช้อนซุปคาวสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 129 กรัม ความยาว 19 ซม.

ความกว้างของใบ 4.3 ซม. ความหนา 14 มม.

ราคาคันละ 267 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-12

ช้อนกาแฟเอสเพรสโซ่สแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 33 กรัม ความยาว 11.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 8 มม.

ราคาคันละ 141 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-13

ช้อนกาแฟสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 45 กรัม ความยาว 13.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 129 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-14

ส้อมจิ้มผลไม้สแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 38 กรัม ความยาว 13.7 ซม.

ความกว้างของใบ 2.7 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 129 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-15

ช้อนชาสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 59 กรัม ความยาว 15.5 ซม.

ความกว้างของใบ 3.2 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 135 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-16

ช้อนไอศรีมสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 54 กรัม ความยาว 14.8 ซม.

ความกว้างของใบ 3 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 137 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-17

ส้อมชาสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 48 กรัม ความยาว 15.6 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 135 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-18

มีดเนยสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 50 กรัม ความยาว 16.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 138 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-19

ช้อนด้ามยาวสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 79 กรัม ความยาว 22.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 164 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-20

ช้อนเสริฟสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 188 กรัม ความยาว 25.5 ซม.

ความกว้างของใบ 5.5 ซม. ความหนา 14 มม.

ราคาคันละ 615 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-21

ส้อมเสริฟสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 161 กรัม ความยาว 24.2 ซม.

ความกว้างของใบ 5 ซม. ความหนา 14 มม.

ราคาคันละ 615 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-22

มีดปลาสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 111 กรัม ความยาว 21 ซม.

ความกว้างของใบ 2.2 ซม. ความหนา 14 มม.

ราคาคันละ 216 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-23

ส้อมปลาสแตนเลส 529 ลาย Hammer

น้ำหนัก 106 กรัม ความยาว 19.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2.8 ซม. ความหนา 12.5 มม.

ราคาคันละ 216 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-24

ที่ตักสปาเก็ตตี้สแตนเลส 529 ลาย Hammer

ราคาคันละ 846 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-25

ส้อมเนื้อสแตนเลส 529 ลาย Hammer

ราคาคันละ 658 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF529-26

กระบวยสแตนเลส 529 ลาย Hammer

ราคาคันละ 611 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

บริการเสริมพิเศษ ในการชุบเงินหรือชุบทอง ช้อน-ส้อม โดยใช้ ทองคำ 24 K หรือ เงิน 99.6% ตัวอย่างลาย เช่น ลายพนมมาลัย หรือ ลายภูเรือ

Click ที่นี่ เพื่อ ดูความหนาและความยาว ที่แตกต่างของช้อน-ส้อมแต่ละลาย

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

ช้อน-ส้อมสเตนเลส

ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 82 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 83 ลายพิจิตร
ช้อนส้อมแสตนเลส 88 ลายเจ้าพระยา
ช้อนส้อมแสตนเลส 89 ลายภูเรือ
ช้อนส้อมแสตนเลส 91 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 92 ลายพนมมาลัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 79 ลายสุโขทัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 99 ลายอินทนนท์
ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส 32 ลายกระดังงา
ช้อนส้อมแสตนเลส 36 ลายนาคราช
ช้อนส้อมแสตนเลส 41 ลายบางแสน
ช้อนส้อมแสตนเลส 58 ลายดงหวาย
ช้อนส้อมแสตนเลส 73 ลายเรือนไทย
ช้อนส้อมแสตนเลส 81 ลายอันดามัน
ช้อนส้อมแสตนเลส 85 ลาย Anaheim
ช้อนส้อมแสตนเลส 1000 ลายห้าแต้ม
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 501 ลาย InSpiration
ช้อนส้อมแสตนเลส 502 ลาย Commenorate
ช้อนส้อมแสตนเลส 503 ลาย Chorus
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 ลาย The Grand
ช้อนส้อมแสตนเลส 528 ลาย Portico
ช้อนส้อมแสตนเลส 529 ลาย Hammer
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made
ช้อนส้อมแสตนเลส 903
ช้อนส้อมแสตนเลส 904
ช้อนส้อมแสตนเลส 601
ช้อนส้อมแสตนเลส 511

ข้อมูลสินค้าในหน้านี้

ข้อมูลการชำระเงิน

ดาวน์โหลด Catalog2017

 คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648,089-8528446