Home

     
ช้อนส้อมแสตนเลส 501 Inspiration
 page 1of 2 Items & Specification    

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-01

ช้อนคาวสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 98 กรัม ความยาว 19.7 ซม.

ความกว้างของใบ 4 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 137 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-02

ส้อมคาวสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 78 กรัม ความยาว 19.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 142 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-03

มีดคาวสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 96 กรัม ความยาว 22.4 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 11 มม.

ราคาคันละ 155 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-04

ช้อนหวานสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 81 กรัม ความยาว 17.9 ซม.

ความกว้างของใบ 3.6 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 138 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-05

ส้อมหวานสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 56 กรัม ความยาว 17.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 138 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-06

มีดหวานสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 82 กรัม ความยาว 21.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 11 มม.

ราคาคันละ 158 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-07

ช้อนโต๊ะสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 103 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 4.2 ซม. ความหนา 10 มม.

ราคาคันละ 157 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-08

มีดโต๊ะสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 98 กรัม ความยาว 23.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 11 มม.

ราคาคันละ 178 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-09

ส้อมโต๊ะสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 84 กรัม ความยาว 20.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.6 ซม. ความหนา 10 มม.

ราคาคันละ 157 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-10

มีดสเต็คสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 93 กรัม ความยาว 22.5 ซม.

ความกว้างของใบ 1.9 ซม. ความหนา 11 มม.

ราคาคันละ 187 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-11

ช้อนซุปคาวสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 99 กรัม ความยาว 19 ซม.

ความกว้างของใบ 4.3 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 228 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-12

ช้อนกาแฟสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 43 กรัม ความยาว 13.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 125 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-13

ส้อมจิ้มผลไม้สแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 36 กรัม ความยาว 13.6 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 125 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-14

ช้อนชาสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 56 กรัม ความยาว 13.8 ซม.

ความกว้างของใบ 3 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 127 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-15

ช้อนไอศรีมสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 54 กรัม ความยาว 13 ซม.

ความกว้างของใบ 2.9 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 133 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-16

ส้อมชาสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 50 กรัม ความยาว 14.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 127 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-17

มีดเนยสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 40 กรัม ความยาว 15.7 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม. ความหนา 4 มม.

ราคาคันละ 133 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-18

ช้อนด้ามยาวสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 45 กรัม ความยาว 21.4 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 164 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-19

ช้อนเสริฟสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 142 กรัม ความยาว 25.2 ซม.

ความกว้างของใบ 5.7 ซม. ความหนา 5 มม.

ราคาคันละ 494 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-20

ส้อมเสริฟสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 120 กรัม ความยาว 24.3 ซม.

ความกว้างของใบ 4.9 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 199 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-21

มีดปลาสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 83 กรัม ความยาว 21 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 175 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-22

ส้อมปลาสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 80 กรัม ความยาว 19.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2.6 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 168 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-23

ที่คีบน้ำแข็งสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 89 กรัม ความยาว 19 ซม.

ราคาคันละ 340 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-24

ที่ตักเค้กสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 158 กรัม ความยาว 23 ซม.

ราคาคันละ 827 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-25

ที่คีบสลัดสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 203 กรัม ความยาว 23.5 ซม.

ราคาคันละ 1,045 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-26

กระบวยสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 143 กรัม ความยาว 23 ซม.

ราคาคันละ 611 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF501-27

ที่คีบขนมปังสแตนเลส 501 ลาย Inspiration

น้ำหนัก 208 กรัม ความยาว 22 ซม.

ราคาคันละ 758 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

บริการเสริมพิเศษ ในการชุบเงินหรือชุบทอง ช้อน-ส้อม โดยใช้ ทองคำ 24 K หรือ เงิน 99.6% ตัวอย่างลาย เช่น ลายพนมมาลัย หรือ ลายภูเรือ

Click ที่นี่ เพื่อ ดูความหนาและความยาว ที่แตกต่างของช้อน-ส้อมแต่ละลาย

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

ช้อน-ส้อมสเตนเลส

ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 82 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 83 ลายพิจิตร
ช้อนส้อมแสตนเลส 88 ลายเจ้าพระยา
ช้อนส้อมแสตนเลส 89 ลายภูเรือ
ช้อนส้อมแสตนเลส 91 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 92 ลายพนมมาลัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 79 ลายสุโขทัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 99 ลายอินทนนท์
ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส 32 ลายกระดังงา
ช้อนส้อมแสตนเลส 36 ลายนาคราช
ช้อนส้อมแสตนเลส 41 ลายบางแสน
ช้อนส้อมแสตนเลส 58 ลายดงหวาย
ช้อนส้อมแสตนเลส 73 ลายเรือนไทย
ช้อนส้อมแสตนเลส 81 ลายอันดามัน
ช้อนส้อมแสตนเลส 85 ลาย Anaheim
ช้อนส้อมแสตนเลส 1000 ลายห้าแต้ม
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 501 ลาย InSpiration
ช้อนส้อมแสตนเลส 502 ลาย Commenorate
ช้อนส้อมแสตนเลส 503 ลาย Chorus
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 ลาย The Grand
ช้อนส้อมแสตนเลส 528 ลาย Portico
ช้อนส้อมแสตนเลส 529 ลาย Hammer
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made
ช้อนส้อมแสตนเลส 903
ช้อนส้อมแสตนเลส 904
ช้อนส้อมแสตนเลส 601
ช้อนส้อมแสตนเลส 511

ข้อมูลสินค้าในหน้านี้

ข้อมูลการชำระเงิน

ดาวน์โหลด Catalog2017

 คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648,089-8528446