Home

     
ช้อนส้อมแสตนเลส ลาย 92
 page 1of 2 Items & Specification    
 

รหัส 008-TF92-04

ช้อนคาวสแตนเลส 92

น้ำหนัก 49 กรัม ความยาว 18.4 ซม.

ความกว้างของใบ 4 ซม.

ความหนา 2.5 , 3.0 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 80 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-05

ซ้อมคาวสแตนเลส 92

น้ำหนัก 39 กรัม ความยาว 18.4 ซม.

ความกว้างของใบ 2.7 ซม.

ความหนา 2.5 , 3.0 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 80 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส008-TF92-06

มีดคาวสแตนเลส 92

น้ำหนัก 57 กรัม ความยาว 22 ซม.

ความกว้างของใบ 1.7 ซม.

ความหนา 5 , 10 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 205 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-22

ช้อนหวานสแตนเลส 92

น้ำหนัก 57 กรัม ความยาว 22 ซม.

ความกว้างของใบ 1.7 ซม.

ความหนา 5 , 10 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 65 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-23

ส้อมหวานสแตนเลส 92

น้ำหนัก 24 กรัม ความยาว 16 ซม.

ความกว้างของใบ 2.3 ซม.

ความหนา 2.2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 65 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส008-TF92-01

ช้อนโต๊ะสแตนเลส 92

น้ำหนัก 72 กรัม ความยาว 20.6 ซม.

ความกว้างของใบ 4.2 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 155 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-02

ส้อมโต๊ะสแตนเลส 92

น้ำหนัก 57 กรัม ความยาว 20.9 ซม.

ความกว้างของใบ 3 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 155 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-25

มีดโต๊ะสแตนเลส 92

น้ำหนัก 66 กรัม ความยาว 23.5 ซม.

ความกว้างของใบ 1.9 ซม.

ความหนา 10 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 209 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-26

มีดสเต็คสแตนเลส 92

น้ำหนัก 109 กรัม ความยาว 22 , 23 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม.

ความหนา 5 , 10 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 209 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-07

ช้อนซุปคาวสแตนเลส 92

น้ำหนัก 56 กรัม ความยาว 17.5 ซม.

ความกว้างของใบ 4.7 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 95 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-08

ช้อนกาแฟสแตนเลส 92

น้ำหนัก 19 กรัม ความยาว 12.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 47 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-09

ส้อมจิ้มผลไม้สแตนเลส 92

น้ำหนัก 12 กรัม ความยาว 12.4 ซม.

ความกว้างของใบ 1.4 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 47 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-10

ช้อนชาสแตนเลส 92

น้ำหนัก 21 กรัม ความยาว 14.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2.8 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 49 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-11

ส้อมชาสแตนเลส 92

น้ำหนัก 17 กรัม ความยาว 14.3 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม.

เกรด 18/10

ราคาคันละ 49 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-13

ช้อนไอศรีมสแตนเลส 92

น้ำหนัก 21 กรัม ความยาว 13.2 ซม.

ความกว้างของใบ 3 ซม.

ความหนา 2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 61 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-15

ช้อนด้ามยาวสแตนเลส 92

น้ำหนัก 30 กรัม ความยาว 19.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.8 ซม.

ความหนา 2.2 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 83 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-14

มีดเนยสแตนเลส 92 ลายพนมมาลัย

น้ำหนัก 20 กรัม ความยาว 16,20 ซม.

ความกว้างของใบ 1.7 ซม.

ความหนา 2,10 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 64 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-17

ช้อนเสริฟสแตนเลส 92

น้ำหนัก 82 กรัม ความยาว 20.3 ซม.

ความกว้างของใบ 5.8 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 198 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-18

ส้อมเสริฟสแตนเลส 92

น้ำหนัก 64 กรัม ความยาว 21.2 ซม.

ความกว้างของใบ 3.6 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 198 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส008-TF92-19

มีดปลาสแตนเลส 92 ลายพนมมาลัย

น้ำหนัก 46 กรัม ความยาว 20.6 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 155 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-20

ส้อมปลาสแตนเลส 92

น้ำหนัก 43 กรัม ความยาว 19.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 155 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-21

ทัพพีตักข้าวสแตนเลส 92 ลายพนมมาลัย

น้ำหนัก 87 กรัม ความยาว 21.4 ซม.

ความกว้างของใบ 5.8 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 208 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-03

ช้อนซุปโต๊ะสแตนเลส 92

น้ำหนัก 87 กรัม ความยาว 19 ซม.

ความกว้างของใบ 5.5 ซม.

ความหนา 3 มม. เกรด 18/10

ราคาคันละ 208 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัส 008-TF92-14XX

มีดเนย ด้าม Hollow

สแตนเลส 92 ลายพนมมาลัย

ราคาคันละ 181 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

บริการเสริมพิเศษ ในการชุบเงินหรือชุบทอง ช้อน-ส้อม โดยใช้ ทองคำ 24 K หรือ เงิน 99.6% ตัวอย่างลาย เช่น ลายพนมมาลัย หรือ ลายภูเรือ

Click ที่นี่ เพื่อ ดูความหนาและความยาว ที่แตกต่างของช้อน-ส้อมแต่ละลาย

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

ช้อน-ส้อมสเตนเลส

ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 82
ช้อนส้อมแสตนเลส 83
ช้อนส้อมแสตนเลส 88
ช้อนส้อมแสตนเลส 89
ช้อนส้อมแสตนเลส 91
ช้อนส้อมแสตนเลส 92
ช้อนส้อมแสตนเลส 93
ช้อนส้อมแสตนเลส 99
ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส 32
ช้อนส้อมแสตนเลส 36
ช้อนส้อมแสตนเลส 41 ลายบางแสน
ช้อนส้อมแสตนเลส 58
ช้อนส้อมแสตนเลส 73
ช้อนส้อมแสตนเลส 81
ช้อนส้อมแสตนเลส 85
ช้อนส้อมแสตนเลส 1000
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 501 ลาย InSpiration
ช้อนส้อมแสตนเลส 502 ลาย Commenorate
ช้อนส้อมแสตนเลส 503 ลาย Chorus
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 ลาย The Grand
ช้อนส้อมแสตนเลส 528 ลาย Portico
ช้อนส้อมแสตนเลส 529 ลาย Hammer
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made
ช้อนส้อมแสตนเลส 903
ช้อนส้อมแสตนเลส 904
ช้อนส้อมแสตนเลส 601
ช้อนส้อมแสตนเลส 511

ดาวน์โหลด Catalog2017คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648,089-8528446