Home

     
ช้อนส้อมแสตนเลส 503 Chorus
 page 1of 2 Items & Specification    

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-01

ช้อนคาวสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 93 กรัม ความยาว 19.3 ซม.

ความกว้างของใบ 4 ซม. ความหนา 8.5 มม.

ราคาคันละ 156 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-02

ส้อมคาวสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 76 กรัม ความยาว 19.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.6 ซม. ความหนา 8.5 มม.

ราคาคันละ 156 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-03

มีดคาวสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 108 กรัม ความยาว 22.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 178 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-04

ช้อนหวานสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 67 กรัม ความยาว 17.4 ซม.

ความกว้างของใบ 3.6 ซม. ความหนา 7.5 มม.

ราคาคันละ 152 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-05

ส้อมหวานสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 53 กรัม ความยาว 17.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 7.5 มม.

ราคาคันละ 152 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-06

มีดหวานสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 98 กรัม ความยาว 20.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 174 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-07

ส้อมโต๊ะสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 80 กรัม ความยาว 21 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 173 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-08

ช้อนโต๊ะสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 103 กรัม ความยาว 20.9 ซม.

ความกว้างของใบ 4.2 ซม. ความหนา 9.5 มม.

ราคาคันละ 173 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-09

มีดโต๊ะสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 106 กรัม ความยาว 23.7 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 196 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-10

มีดสเต็คสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 97 กรัม ความยาว 22.5 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 206 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-11

ช้อนซุปคาวสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 94 กรัม ความยาว 4.4 ซม.

ความกว้างของใบ 8.5 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 250 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-12

ช้อนกาแฟสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 29 กรัม ความยาว 13 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 6 มม.

ราคาคันละ 137 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-13

ส้อมจิ้มผลไม้สแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 23 กรัม ความยาว 13.7 ซม.

ความกว้างของใบ 1.8 ซม. ความหนา 6 มม.

ราคาคันละ 137 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-14

ช้อนชาสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 42 กรัม ความยาว 13.8 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 7 มม.

ราคาคันละ 140 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-15

ช้อนไอศรีมสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 43 กรัม ความยาว 13.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.9 ซม. ความหนา 7 มม.

ราคาคันละ 146 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-16

ส้อมชาสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 38 กรัม ความยาว 14.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.1 ซม. ความหนา 7 มม.

ราคาคันละ 140 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-17

มีดเนยสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 38 กรัม ความยาว 15.7 ซม.

ความกว้างของใบ 2.7 ซม. ความหนา 6.5 มม.

ราคาคันละ 147 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-18

ช้อนด้ามยาวสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 42 กรัม ความยาว 19.2 ซม.

ความกว้างของใบ 2.5 ซม. ความหนา 5.5 มม.

ราคาคันละ 180 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-19

ช้อนเสริฟสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 188 กรัม ความยาว 26.8 ซม.

ความกว้างของใบ 5.7 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 545 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-20

ส้อมเสริฟสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 170 กรัม ความยาว 25.1 ซม.

ความกว้างของใบ 5 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 545 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-21

มีดปลาสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 82 กรัม ความยาว 21.5 ซม.

ความกว้างของใบ 2 ซม. ความหนา 8.5 มม.

ราคาคันละ 192 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-22

ส้อมปลาสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 78 กรัม ความยาว 20.1 ซม.

ความกว้างของใบ 2.6 ซม. ความหนา 9 มม.

ราคาคันละ 185 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-23

ที่คีบสลัดสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 206 กรัม ความยาว 23.5 ซม.

ราคาคันละ 1,149 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

 

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-24

ที่คีบน้ำแข็งสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 147 กรัม ความยาว 20.8 ซม.

ราคาคันละ 373 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-25

ที่คีบสปาเก็ตตี้สแตนเลส 503 ลาย Chorus

ราคาคันละ 931 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-26

ที่คีบสปาเก็ตตี้สแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 201 กรัม ความยาว 21.5 ซม.

ราคาคันละ 833 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-27

ที่ตักเค้กสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 153 กรัม ความยาว 23.5 ซม.

ราคาคันละ 910 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

รหัสช้อนส้อมสแตนเลส 008-TF503-28

กระบวยสแตนเลส 503 ลาย Chorus

น้ำหนัก 144 กรัม ความยาว 24 ซม.

ราคาคันละ 672 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Detail) คลิก (Click)

บริการเสริมพิเศษ ในการชุบเงินหรือชุบทอง ช้อน-ส้อม โดยใช้ ทองคำ 24 K หรือ เงิน 99.6% ตัวอย่างลาย เช่น ลายพนมมาลัย หรือ ลายภูเรือ

Click ที่นี่ เพื่อ ดูความหนาและความยาว ที่แตกต่างของช้อน-ส้อมแต่ละลาย

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

ช้อน-ส้อมสเตนเลส

ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 82 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 83 ลายพิจิตร
ช้อนส้อมแสตนเลส 88 ลายเจ้าพระยา
ช้อนส้อมแสตนเลส 89 ลายภูเรือ
ช้อนส้อมแสตนเลส 91 ลายมุกดาหาร
ช้อนส้อมแสตนเลส 92 ลายพนมมาลัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 79 ลายสุโขทัย
ช้อนส้อมแสตนเลส 99 ลายอินทนนท์
ช้อนส้อมสแตนเลส ความหนา 18/0
ช้อนส้อมแสตนเลส 32 ลายกระดังงา
ช้อนส้อมแสตนเลส 36 ลายนาคราช
ช้อนส้อมแสตนเลส 41 ลายบางแสน
ช้อนส้อมแสตนเลส 58 ลายดงหวาย
ช้อนส้อมแสตนเลส 73 ลายเรือนไทย
ช้อนส้อมแสตนเลส 81 ลายอันดามัน
ช้อนส้อมแสตนเลส 85 ลาย Anaheim
ช้อนส้อมแสตนเลส 1000 ลายห้าแต้ม
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made ความหนา 18/10
ช้อนส้อมแสตนเลส 501 ลาย InSpiration
ช้อนส้อมแสตนเลส 502 ลาย Commenorate
ช้อนส้อมแสตนเลส 503 ลาย Chorus
ช้อนส้อมแสตนเลส 527 ลาย The Grand
ช้อนส้อมแสตนเลส 528 ลาย Portico
ช้อนส้อมแสตนเลส 529 ลาย Hammer
ช้อนส้อมสแตนเลส Hand Made
ช้อนส้อมแสตนเลส 903
ช้อนส้อมแสตนเลส 904
ช้อนส้อมแสตนเลส 601
ช้อนส้อมแสตนเลส 511

ข้อมูลสินค้าในหน้านี้

ข้อมูลการชำระเงิน

ดาวน์โหลด Catalog2017

 คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648,089-8528446