Home

   

English

แก้วน้ำเมลามีน

#จานเมลามีน #จานลึก,  #จานตื้น #จานทรงกลม #จานเมลามีนทรงกลม,  #จานตื้นทรงใบบัว,  #จานทรงสี่เหลี่ยม,  #จานสี่เหลี่ยมขอบมน#จานมุมมน #จานทรงลึกขอบตั้ง,  #จานขอบตั้ง,  #จานเปล, #จานเปลสี่เหลี่ยม,  #จานเปลสี่เหลี่ยมมีขอบ,  #จานเปลรูปไข่,  #จานเมลามีนรูปไข่ #จานเปลไม่มีขอบ ,  #เก๊ะสุกี้ #เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยม,  #เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน,  #เก๊ะสุกี้ทรงซ้อนได้,  # เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยมขอบมนซ้อนได้,  #เก๊ะผัก,  #เก๊ะสุกี้สีดำ# เก๊ะผักสีดำ,  #ชามเปล,  #ชามเปลรูปไข่ , #ชามกลม,  #ชามกลมมีหู #ชามกลมปากบาน,  #ชามแกงกลม#ชามแกงกลมปากบาน,  #ชามแกง,  #ชามแกงทรงใบบัว,  #ชามญี่ปุ่น, #ชามกลม #ชามทรงญี่ปุ่น,  #ชามทรงโคม,  #ชามกลมทรงโคม #ชามแบ่ง,  #ชามแบ่งสี่เหลี่ยม,  #ชามแบ่งทรงสูง,  #ชามแบ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมมน,  #ถ้วยแบ่ง,  #ถ้วยแบ่งทรงกลม,  #ถ้วยแบ่งทรงข้าวต้ม,
#ถ้วยแบ่งทรงมาตรฐาน,  #ถ้วยแบ่งเมลามีน #ชุดเบรค,  #ชุดเบรกเมลามีน #ชุดของว่าง,  #ชุดของว่างเมบามีน,  #ชุดอาหารว่าง,  #ชุดอาหารว่างเมามีน#ชุดกาแฟ,  #ชุดกาแฟเมลามีน,  #แก้วน้ำ#แก้วน้ำเมลามีน,  #แก้วน้ำทรงตรง #แก้วหู# แก้วหูเมลามีน,  #แก้วเมลามีนทรงซ้อนได้ #ถาดออเดริฟ,  #ถาดออเดริฟเมลามีน#ถาดหลุม #ถาดหลุมเมลามีน,  #ถาดหลุมเมลามีนเด็ก,  #โถข้าว,  #โถข้าวเมลามีน #ช้อน,  #ช้อเมลามีน,  #ช้อนกาแฟ,  #ช้อนกาแฟเมลามีน,  #ช้อนเด็ก #ช้อนเมลามีนเด็ก,  #ช้อนอาหาร,  #ช้อนอาหารเมลามีน#ทัพพี,  #ทัพพีเมลามีน,  #ทัพพีตักข้าว,  #ทัพพีตักข้าวเมลามีน,  #ตะเกียบ, #ตะเกียบเมลามีน #ถ้วยน้ำจิ้ม,  #ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีน,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลม,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงลึก,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงตื้น,  #ถ้วยน้ำจิ้ม_2_ช่อง #ถ้วยน้ำจิ้ม_3_ช่อง,  #จานชามทำโลโก้,  #งานทำโลโก้ ,  #งานทำแบรนด์

 page 1 of 1 Items & Specification    
 

รหัสแก้วน้ำเมลามีน-แก้วหู 017-34A

แก้วหูเมลามีน ขนาดเล็ก ทรงเตี้ย เหมาะกับเป็นแก้วน้ำแปรงฟันเด็ก

กว้าง 3 นิ้ว สูง 2.75 นิ้ว เกรด A

ราคาใบละ 36 บาท

รหัสแก้วน้ำเมลามีน-แก้วหูเมลามีน 017-C2657-325

แก้วหูเมลามีนใหญ่

ขนาดแก้วหูเมลามีน กว้าง 3.25 นิ้ว สูง 4 นิ้ว

สีพื้น ครีมขาว , ฟ้า , ชมพู เกรด A

ราคาใบละ 61 บาท

รหัสแก้วน้ำเมลามีน แก้วหูเมลามีน 017-C320-35

แก้วหูเมลามีนใหญ่

ขนาดแก้วหูเมลามีน กว้าง 3.5 นิ้ว,สูง 3.75 นิ้ว

สีพื้น ครีมขาว,ฟ้า,ชมพู เกรด A

ราคาใบละ 59 บาท

แก้วหูเมลามีน

รหัสแก้วน้ำเมลามีน แก้วหูเมลามีน 017-C2352-3

แก้วหูเมลามีน ทรงใหม่ (สวย รูปทรงดูดี)

มีฟ้า ขาว ชมพู เกรด A

ขนาด สูง 4.1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐาน 2.4 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลาง ปากแก้ว 3.3 นิ้ว ,ความจุแก้ว 13 ออนซ์

ราคาใบละ 53 บาท

แก้วน้ำเมลามีน แก้วหูเมลามีน 017-C2352-3 + ฝาปิด 017-L350-3

 

ราคาชุดละ 75 บาท

รหัสแก้วน้ำเมลามีน 017-C727-4

แก้วหูเมลามีนใหญ่ -(สินค้าโปรโมชั่น จำนวนจำกัด)

กว้าง 4 นิ้ว สูง 2.75 นิ้ว คละสี เหมาะกับการใส่เนสวีต้า 2 ซอง

ราคาใบละ 45 บาท

4

รหัสแก้วน้ำเมลามีน แก้วหูเมลามีน 017-34B

แก้วหูเมลามีน -ขนาดใส่กาแฟ

ทรงซ้อนไม่ได้ เกรดA

ขนาด 3 นิ้ว ,สูง 2.85 นิ้ว

สีครีมขาว,ฟ้า,ชมพู

(ขนาดนี้เป็นขนาดเหมาะกับแก้วกาแฟ เพราะไม่ใหญ่เกิน )

ราคาแก้วน้ำเมลามีนใบละ 38.50 บาท

1

รหัสแก้วน้ำเมลามีน แก้วหูเมลามีนมีฝาปิด 017-CL244-3

แก้วน้ำเมลามีนมีฝาปิด (ใช้มากทรงแก้วน้ำโรงพยาบาล)

เกรด A ขนาด 3 นิ้ว (แก้วน้ำคนป่วย โรงพยาบาล)

ราคาแก้วน้ำเมลามีนใบละ 78.25 บาท

รหัสแก้วน้ำเมลามีน 017-20A

แก้วน้ำเมลามีนซ้อนได้

แก้วน้ำเมลามีน กว้าง 3 นิ้ว สูง 3.2 นิ้ว ,ความจุ 6 ออนซ์

แก้วน้ำเมลามีน สีพื้น ครีมขาว,ฟ้า,ชมพู เกรด A

ราคาแก้วน้ำเมลามีนใบละ 26.45 บาท

(สามารถใส่แรกซ์แก้วขนาด 24 ช่องพลาสติกธรรมดาได้)

แก้วเมลามีน

รหัสแก้วน้ำเมลามีน 017-73-18

แก้วน้ำเมลามีนซ้อนได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง กว้าง 3 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว ,ความจุ 12 ออนซ์

สีพื้น ครีมขาว,ฟ้า,ชมพู เกรด A

ราคาแก้วน้ำเมลามีนใบละ 35.75 บาท

** สเป็กนี้ใส่แรกซ์แก้วแบบ 24 ช่องพลาสติกธรรมดาได้**

(การใส่แก้วแบบวางหงายได้อย่างเดียว ไม่สามารถคว่ำปากแก้วลงได้)

รหัสแก้วน้ำเมลามีน 017-20C

แก้วน้ำเมลามีนซ้อนได้ (ทรงป่องตรงกลาง)

กว้าง 3.25 นิ้ว สูง 4 นิ้ว ,ความจุ 12 ออนซ์

สีพื้น ครีมขาว,ฟ้า,ชมพู เกรด A

ราคาแก้วน้ำเมลามีนใบละ 32 บาท

** สเป็กนี้ไม่สามารถใส่แรกซ์แก้วแบบ 24 ช่องพลาสติกธรรมดาได ้**

 

 

รหัสแก้วน้ำเมลามีน 017-C2732-35

แก้วน้ำเมลามีนแปดเหลี่ยม ใบกลาง ก้นเหลี่ยม

กว้าง 3.5 นิ้ว สูง 4 นิ้ว

สีพื้น ครีมขาว,ฟ้า,ชมพู เกรด A

ราคาแก้วน้ำเมลามีนใบละ 46.50 บาท

** สเป็กนี้ไม่สามารถใส่แรกซ์แก้วแบบ 24 ช่องพลาสติกธรรมดาได ้**

รหัสสินค้า 017-2733-35

แก้วน้ำเมลามีนแปดเหลี่ยม ใบใหญ่ ก้นเหลี่ยม

กว้าง 3.5 นิ้ว สูง 5.5 นิ้ว

ขนาดของแก้วเมลามีนตัวนี้จะคล้ายกับแก้วใสใส่กาแฟเย็น

สีพื้น ครีมขาว,ฟ้า,ชมพู เกรด A

ราคาใบละ 58.75 บาท

** สเป็กนี้ไม่สามารถใส่แรกซ์แก้วแบบ 24 ช่องพลาสติกธรรมดาได ้**

รหัสฝาปิดแก้วเมลามีน 017-L350-3

ฝาปิดแก้วเมลามีน มี ขนาด 3 นิ้ว

ขนาด 3 นิ้ว ราคาใบละละ 12 บาท

รหัสฝาแก้วน้ำเมลามีน 017-L350-325

ขนาด 3.25 นิ้ว ราคาใบละละ 14.50 บาท

รหัสฝาแก้วน้ำเมลามีน 017-L350-35

ขนาด 3.5 นิ้ว ราคาใบละ 15.50 บาท

รหัสจานรองแก้ว 017-27A

จานรองแก้วเมลามีน ขนาด 3 นิ้ว

ราคาใบละ 14.50 บาท

จานรองแก้วเมลามีน มีสีครีมขาว,ฟ้า,ชมภู

รหัสจานรองแก้วเมลามีน 017-27B

จานรองแก้วเมลามีน ขนาด 3 นิ้ว

ราคาใบละ 15.50 บาท

จานรองแก้วเมลามีน มีสีครีมขาว,ฟ้า,ชมภู

รหัสจานรองแก้วเมลามีน 017-27C

จานรองแก้วเมลามีน ขนาด 3.5 นิ้ว

ราคาใบละ 16.50 บาท

จานรองแก้วเมลามีน มีสีครีมขาว,ฟ้า,ชมภู

รหัสจานรองแก้วเมลามีน 017-S131-3

จานรองแก้วเมลามีน ลายจีน

ราคาใบละ 18.75 บาท

จานรองแก้วเมลามีน มีสีครีมขาว,ฟ้า,ชมภู

รหัสจานรองแก้ว 017-S211-35

จานรองแก้วเมลามีน ทรงตื้น

ราคาใบละ 17.25 บาท

จานรองแก้วเมลามีน มีสีครีมขาว,ฟ้า,ชมภู

 

** ตัวอย่างงานการสกรีนติดภาชนะเมลามีน(อาจหลุดลอกได้)

** ตัวอย่างงานโลโก้แบบฝังแน่นติดภาชนะ

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ


จาน-ชามเมลามีน,ภาชนะเมลามีน
จานเมลามีน-ทรงกลม
จานเมลามีน-ทรงเปล,ทรงเหลี่ยม,สุกี้
ชามเมลามีน-ทรงกลม,ทรงรูปไข่
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชุดเบรค(ของว่าง)และชุดกาแฟ
แก้วน้ำเมลามีน
ถาดหลุม(ออเดริฟ),โถข้าว
ช้อนเมลามีน,ทัพพี,ตะหลิว
ถ้วยน้ำจิ้ม
ภาชนะเมลามีน-สินค้าใหม่,ชามฝาใช้ในโรงพยาบาล
จานชามเมลามีน-(โปรโมชั่น)
ภาชนะเมลามีน-ทรงญี่ปุ่น
ภาชนะเมลามีน-การพิมพ์ใช้ในองค์กร

ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Square Plate)

ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Rectangular Tray)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Square Bowl)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Round Plate)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Bowl with Lid)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Oval Plate)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Tapas)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Bowl)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Salad Set)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Leigo)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Organic)
จานชามเมลามีนทำโลโก้,ฟู้ดเซ็นเตอร์
  ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้อง (ลายใบตอง)
จานชามเมลามีน พิมพ์ลาย
จานชามใช้ตามโอกาส โต๊ะจีน,ชุดทำบุญ,ใช้ใส่อาหารจานเดียว
จานชามเมลามีน เด็กลายหมีพูห์
จานชามเลามีนเด็ก ลายหมีพูห์-2
จานชามเมลามีนทรงญี่ปุ่น-Set-black (new)

ภาชนะ ABS ใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่น

 

 

คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648,089-8528446