Home

   

English

จานเมลามีน-ทรงเปล,ทรงเหลี่ยม,สุกี้

#จานเมลามีน #จานลึก,  #จานตื้น #จานทรงกลม #จานเมลามีนทรงกลม,  #จานตื้นทรงใบบัว,  #จานทรงสี่เหลี่ยม,  #จานสี่เหลี่ยมขอบมน#จานมุมมน #จานทรงลึกขอบตั้ง,  #จานขอบตั้ง,  #จานเปล, #จานเปลสี่เหลี่ยม,  #จานเปลสี่เหลี่ยมมีขอบ,  #จานเปลรูปไข่,  #จานเมลามีนรูปไข่ #จานเปลไม่มีขอบ ,  #เก๊ะสุกี้ #เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยม,  #เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน,  #เก๊ะสุกี้ทรงซ้อนได้,  # เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยมขอบมนซ้อนได้,  #เก๊ะผัก,  #เก๊ะสุกี้สีดำ# เก๊ะผักสีดำ,  #ชามเปล,  #ชามเปลรูปไข่ , #ชามกลม,  #ชามกลมมีหู #ชามกลมปากบาน,  #ชามแกงกลม#ชามแกงกลมปากบาน,  #ชามแกง,  #ชามแกงทรงใบบัว,  #ชามญี่ปุ่น, #ชามกลม #ชามทรงญี่ปุ่น,  #ชามทรงโคม,  #ชามกลมทรงโคม #ชามแบ่ง,  #ชามแบ่งสี่เหลี่ยม,  #ชามแบ่งทรงสูง,  #ชามแบ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมมน,  #ถ้วยแบ่ง,  #ถ้วยแบ่งทรงกลม,  #ถ้วยแบ่งทรงข้าวต้ม,
#ถ้วยแบ่งทรงมาตรฐาน,  #ถ้วยแบ่งเมลามีน #ชุดเบรค,  #ชุดเบรกเมลามีน #ชุดของว่าง,  #ชุดของว่างเมบามีน,  #ชุดอาหารว่าง,  #ชุดอาหารว่างเมามีน#ชุดกาแฟ,  #ชุดกาแฟเมลามีน,  #แก้วน้ำ#แก้วน้ำเมลามีน,  #แก้วน้ำทรงตรง #แก้วหู# แก้วหูเมลามีน,  #แก้วเมลามีนทรงซ้อนได้ #ถาดออเดริฟ,  #ถาดออเดริฟเมลามีน#ถาดหลุม #ถาดหลุมเมลามีน,  #ถาดหลุมเมลามีนเด็ก,  #โถข้าว,  #โถข้าวเมลามีน #ช้อน,  #ช้อเมลามีน,  #ช้อนกาแฟ,  #ช้อนกาแฟเมลามีน,  #ช้อนเด็ก #ช้อนเมลามีนเด็ก,  #ช้อนอาหาร,  #ช้อนอาหารเมลามีน#ทัพพี,  #ทัพพีเมลามีน,  #ทัพพีตักข้าว,  #ทัพพีตักข้าวเมลามีน,  #ตะเกียบ, #ตะเกียบเมลามีน #ถ้วยน้ำจิ้ม,  #ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีน,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลม,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงลึก,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงตื้น,  #ถ้วยน้ำจิ้ม_2_ช่อง #ถ้วยน้ำจิ้ม_3_ช่อง,  #จานชามทำโลโก้,  #งานทำโลโก้ ,  #งานทำแบรนด์

 page 1 of 1 Items & Specification    
 

 

* กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้น ครีมขาว,ชมภู,ฟ้า

**เกรด A ,ถ้าต้องการเกรด B รบกวนดูรายละเอียดอีกหน้าเว็ปค่ะ**

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

 

จานเปลสี่เหลี่ยมไม่มีขอบ มี 4 ไซส

1.รหัสสินค้า 017-P814-8.5

ขนาด 8.5 นิ้ว ใบละ ์ 72 บาท

2.รหัสสินค้า 017-P815-9.5

ขนาด 9.5 นิ้ว ใบละ 83 บาท

3.รหัสสินค้า 017-P816-11

ขนาด 11 นิ้ว ใบละ 99 บาท

4.รหัสสินค้า 017-P817-13

ขนาด 13 นิ้ว ใบละ 149 บาท

 

* กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้น ครีมขาว,ชมภู,ฟ้า

 

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

(e-mail สอบถามก่อนได้ค่ะ )

จานเปลรูปไข่มีขอบ เมลามีน 7 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-21F

ขนาด 8.5 นิ้ว ใบละ 37 บาท

2.รหัสสินค้า 017-21D

ขนาด 9 นิ้ว ใบละ 48 บาท

3. รหัสสินค้า 017-P2003-95

ขนาด 9.5 นิ้ว ใบละ 52 บาท

4.รหัสสินค้า 017-21C

ขนาด 10.5 นิ้ว ใบละ 67 บาท

5.รหัสสินค้า 017-P73-5

ขนาด 12 นิ้ว ใบละ 96 บาท

6.รหัสสินค้า 017-21A

ขนาด 14 นิ้ว ใบละ 130 บาท

7.รหัสสินค้า 017-21E

ขนาด 16 นิ้ว ใบละ 185 บาท

กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้น ครีมขาว,ชมภู,ฟ้า

**จานเปลเมลามีนรูปไข่ไม่มีขอบ มีแต่เกรด A

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

(e-mail สอบถามก่อนได้ค่ะ )

จานเปลรูปไข่ไม่มีขอบ มี 4 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-29E

ขนาด 8 นิ้ว ใบละ 34 บาท

2.รหัสสินค้า 017-29D

ขนาด 9 นิ้ว ใบละ 49 บาท

3.รหัสสินค้า 017-29C

ขนาด 10.5 นิ้ว ใบละ 68 บาท

4.รหัสสินค้า 017-29B

ขนาด 12 นิ้ว ใบละ 96 บาท

 

กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้น ครีมขาว,ชมภู,ฟ้า

**เกรด A ,ถ้าต้องการเกรด B รบกวนดูรายละเอียดอีกหน้าเว็ปค่ะ**

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

(e-mail สอบถามก่อนได้ค่ะ )

 

จานเปลสี่เหลี่ยม-มีขอบ

มี 3 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-P811-10

ขนาด 10 นิ้ว ใบละ 67 บาท

2.รหัสสินค้า 017-P812-12

ขนาด 12 นิ้ว ใบละ 99 บาท

3.รหัสสินค้า 017-P813-14

ขนาด 14 นิ้ว ใบละ 145 บาท

รหัสเก๊ะสุกี้สีครีมขาว 017-P473-55LW

รหัสเก๊ะสุกี้สีชมพู 017-P473-55P

รหัสเก๊ะสุกี้สีฟ้า 017-P473-55B

รหัสเก๊ะสุกสีแดงเลือดหมู 017-P473-55RC

ถาดสุกี้ เก๊ะสุกี้ ทรงเหลี่ยมซ้อนได้ ขนาด 5.5 นิ้ว เกรด A

ราคาใบละ 49 บาท

รหัสเก๊ะสุกี้สีครีมขาว 017-P467-55LW

รหัสเก๊ะสุกี้สีชมพู 017-P467-55P

รหัสเก๊ะสุกี้สีฟ้า 017-P467-55B

รหัสเก๊ะสุกี้สีแดงเลือดหมู 017-P467-55RC

ถาดสุกี้ เก๊ะสุกี้ ทรงเหลี่ยมชอบมนซ้อนได้

ขนาด 5.5 นิ้ว เกรด A

ราคาใบละ 52 บาท

รหัสเก๊ะผักสีครีมขาว 017-T460-95LW

รหัสเก๊ะผักสีชมพู 017-T460-95P

รหัสเก๊ะผักฟ้า 017-T460-95B

รหัสเก๊ะผักสีแดงเลือดหมู 017-T460-95RC

เก๊ะผัก ทรงเหลี่ยมผืนผ้า ขอบมน

ขนาด 9.5 นิ้วซ้อนได้ เกรด A

ราคาใบละ 110 บาท

รหัสสินค้า 017- P473-55

ถาดสุกี้ เก๊ะสุกี้ สีดำ ทรงเหลี่ยมขอบมนซ้อนได้

ขนาด 5.5 นี้เกรด A

เหมาะสำหรับร้านอาหารเกาหลี, ร้านอาหารญี่ปุ่น

หรือร้านอาหารสไตล์ปิ้งย่าง มากค่ะ

ราคาใบละ 49 บาท

 

รหัสสินค้า 017- T2460-95

เก๊ะผักสีดำ ทรงเหลี่ยมขอบมนซ้อนได้

ขนาด 9.5 นิ้ว เกรด A

เหมาะสำหรับร้านอาหารเกาหลี, ร้านอาหารญี่ปุ่น

หรือร้านอาหารสไตล์ปิ้งย่าง มากค่ะ

ราคาใบละ 110 บาท

 

 

** ตัวอย่างงานการสกรีนติดภาชนะเมลามีน(อาจหลุดลอกได้)

** ตัวอย่างงานโลโก้แบบฝังแน่นติดภาชนะ

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ


จาน-ชามเมลามีน,ภาชนะเมลามีน
จานเมลามีน-ทรงกลม
จานเมลามีน-ทรงเปล,ทรงเหลี่ยม,สุกี้
ชามเมลามีน-ทรงกลม,ทรงรูปไข่
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชุดเบรค(ของว่าง)และชุดกาแฟ
แก้วน้ำเมลามีน
ถาดหลุม(ออเดริฟ),โถข้าว
ช้อนเมลามีน,ทัพพี,ตะหลิว
ถ้วยน้ำจิ้ม
จานชามเมลามีน-(โปรโมชั่น)
ภาชนะเมลามีน-สินค้าใหม่,ชามฝาใช้ในโรงพยาบาล
ภาชนะเมลามีน-ทรงญี่ปุ่น
ภาชนะเมลามีน-การพิมพ์ใช้ในองค์กร

ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Square Plate)

ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Rectangular Tray)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Square Bowl)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Round Plate)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Bowl with Lid)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Oval Plate)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Tapas)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Bowl)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Salad Set)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Leigo)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Organic)
จานชามเมลามีนทำโลโก้,ฟู้ดเซ็นเตอร์
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้อง (ลายใบตอง)
จานชามเมลามีน พิมพ์ลาย
จานชามใช้ตามโอกาส โต๊ะจีน,ชุดทำบุญ,ใช้ใส่อาหารจานเดียว
จานชามเมลามีน เด็กลายหมีพูห์
จานชามเลามีนเด็ก ลายหมีพูห์-2
จานชามเมลามีนทรงญี่ปุ่น-Set-black (new)

ภาชนะ ABS ใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่น

 คลังครัวเรือน โทร 053-787177, 053-660282 ,053- 787300

โทรสาร 053-787441, 053-660281

สายด่วน 085-6954647,085-6954648 (จ-ส) (8.30-17.00)