Home

       

English

ตัวอย่างจานชามเมลามีนโลโก้,แบบสกรีน

#จานเมลามีน #จานลึก,  #จานตื้น #จานทรงกลม #จานเมลามีนทรงกลม,  #จานตื้นทรงใบบัว,  #จานทรงสี่เหลี่ยม,  #จานสี่เหลี่ยมขอบมน#จานมุมมน #จานทรงลึกขอบตั้ง,  #จานขอบตั้ง,  #จานเปล, #จานเปลสี่เหลี่ยม,  #จานเปลสี่เหลี่ยมมีขอบ,  #จานเปลรูปไข่,  #จานเมลามีนรูปไข่ #จานเปลไม่มีขอบ ,  #เก๊ะสุกี้ #เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยม,  #เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน,  #เก๊ะสุกี้ทรงซ้อนได้,  # เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยมขอบมนซ้อนได้,  #เก๊ะผัก,  #เก๊ะสุกี้สีดำ# เก๊ะผักสีดำ,  #ชามเปล,  #ชามเปลรูปไข่ , #ชามกลม,  #ชามกลมมีหู #ชามกลมปากบาน,  #ชามแกงกลม#ชามแกงกลมปากบาน,  #ชามแกง,  #ชามแกงทรงใบบัว,  #ชามญี่ปุ่น, #ชามกลม #ชามทรงญี่ปุ่น,  #ชามทรงโคม,  #ชามกลมทรงโคม #ชามแบ่ง,  #ชามแบ่งสี่เหลี่ยม,  #ชามแบ่งทรงสูง,  #ชามแบ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมมน,  #ถ้วยแบ่ง,  #ถ้วยแบ่งทรงกลม,  #ถ้วยแบ่งทรงข้าวต้ม,
#ถ้วยแบ่งทรงมาตรฐาน,  #ถ้วยแบ่งเมลามีน #ชุดเบรค,  #ชุดเบรกเมลามีน #ชุดของว่าง,  #ชุดของว่างเมบามีน,  #ชุดอาหารว่าง,  #ชุดอาหารว่างเมามีน#ชุดกาแฟ,  #ชุดกาแฟเมลามีน,  #แก้วน้ำ#แก้วน้ำเมลามีน,  #แก้วน้ำทรงตรง #แก้วหู# แก้วหูเมลามีน,  #แก้วเมลามีนทรงซ้อนได้ #ถาดออเดริฟ,  #ถาดออเดริฟเมลามีน#ถาดหลุม #ถาดหลุมเมลามีน,  #ถาดหลุมเมลามีนเด็ก,  #โถข้าว,  #โถข้าวเมลามีน #ช้อน,  #ช้อเมลามีน,  #ช้อนกาแฟ,  #ช้อนกาแฟเมลามีน,  #ช้อนเด็ก #ช้อนเมลามีนเด็ก,  #ช้อนอาหาร,  #ช้อนอาหารเมลามีน#ทัพพี,  #ทัพพีเมลามีน,  #ทัพพีตักข้าว,  #ทัพพีตักข้าวเมลามีน,  #ตะเกียบ, #ตะเกียบเมลามีน #ถ้วยน้ำจิ้ม,  #ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีน,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลม,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงลึก,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงตื้น,  #ถ้วยน้ำจิ้ม_2_ช่อง #ถ้วยน้ำจิ้ม_3_ช่อง,  #จานชามทำโลโก้,  #งานทำโลโก้ ,  #งานทำแบรนด์

 page 1 of 1 Items & Specification    

ตัวอย่าง,จานตื้น 9 นิ้ว

พิมพ์โลโก้องค์กร - 2สี

รับทำสินค้าที่ 800 ชิ้นขึ้นไป

(ระยะเวลาประมาณ 45 วัน)

** การทำโลโก้ จะติดได้ทนทานเท่าอายุของงานเมลามีน)

ตัวอย่างการพิมพ์โลโก้องค์กร์ สีเดียว

ที่ขอบจาน

เริ่มที่ 100 ใบ ขึ้น ต่อ เมลามีน 1 ชนิด

สี จะหลุดลอกได้ง่ายกว่า ระยะเวลาทำ จะสั้นกว่า 7-15 วัน โดยประมาณ

ตัวอย่าง งานโลโก้ บริเวณขอบรอบจาน

จานลึก 9 นิ้ว

เป็นการทำโลโก้ซึ่งไม่สามารถลอกหลุดได้

ตัวอย่าง งานโลโก้ บริเวณขอบด้านนอกชาม

ชามแบ่ง 4.5 นิ้ว

เป็นการทำโลโก้ซึ่งไม่สามารถลอกหลุดได้

** ระยะเวลาผลิต ประมาณ 45-60 วันโดยประมาณ

** จำนวนผลิต จะค่อนข้างมาก เช่น จาน แบบเดียวกัน 600 ใบ ขี้นไป**

** ราคาเมลามีนทำโลโก้จะเพิ่มขึ้นจากเมลามีนปกติ**

ตัวอย่าง งานโลโก้ บริเวณขอบด้านนอกชาม

ชามแบ่ง 4.5 นิ้ว

เป็นการทำโลโก้ซึ่งไม่สามารถลอกหลุดได้

** งานโลโก้ เป็น ภาชนะเมลามีนที่ใช้ในศูนย์อาหารต่างๆ

เช่นตามโรงอาหาร ,โรงพยาบาล (มีระยะเวลาสั่งทำประมาณ 30-45 วัน ขึ้นไป)

ตัวอย่าง งานโลโก้ บริเวณขอบด้านในจาน

จานเปล 8.5 นิ้ว

เป็นการทำโลโก้ซึ่งไม่สามารถลอกหลุดได้

ตัวอย่าง งานโลโก้ บริเวณขอบด้านในจาน

จานตื้น 8 นิ้ว

เป็นการทำโลโก้ซึ่งไม่สามารถลอกหลุดได้

ตัวอย่าง งานโลโก้ บริเวณขอบด้านในถ้วยน้ำจิ้ม

ขนาด 3.5 นิ้ว

เป็นการทำโลโก้ซึ่งไม่สามารถลอกหลุดได้

ตัวอย่างงานทำโลโก้ บริเวณรอบด้านนอกแก้ว

เป็นการทำโลโก้ซึ่งไม่สามารถลอกหลุดได้

ตัวอย่างงานทำโลโก้ บริเวณขอบด้านในชามใบบัว

ขนาด 7.5 นิ้ว

เป็นการทำโลโก้ซึ่งไม่สามารถลอกหลุดได้

ตัวอย่าง งานโลโก้ บริเวณขอบด้านในชาม

ชามก๋วยเตี๋ยวทรงญี่ปุ่น 8 นิ้ว

เป็นการทำโลโก้ซึ่งไม่สามารถลอกหลุดได้


จาน-ชามเมลามีน,ภาชนะเมลามีน
จานเมลามีน-ทรงกลม
จานเมลามีน-ทรงเปล,ทรงเหลี่ยม,สุกี้
ชามเมลามีน-ทรงกลม,ทรงรูปไข่
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชุดเบรค(ของว่าง)และชุดกาแฟ
แก้วน้ำเมลามีน
ถาดหลุม(ออเดริฟ),โถข้าว
ช้อนเมลามีน,ทัพพี,ตะหลิว
ถ้วยน้ำจิ้ม

ภาชนะเมลามีน-สินค้าใหม่,ชามฝาใช้ในโรงพยาบาล

จานชามเมลามีน-(โปรโมชั่น)
ภาชนะเมลามีน-ทรงค้างคาว (Batman Set)
ภาชนะเมลามีน-ทรงญี่ปุ่น
ภาชนะเมลามีน-การพิมพ์ใช้ในองค์กร

ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Square Plate)

ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Rectangular Tray)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Square Bowl)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Round Plate)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Bowl with Lid)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Oval Plate)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Tapas)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Bowl)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Salad Set)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Leigo)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Organic)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (O.E.M)
จานชามเมลามีน พิมพ์ลาย
จานชามใช้ตามโอกาส โต๊ะจีน,ชุดทำบุญ,ใช้ใส่อาหารจานเดียว
จานชามเมลามีน เด็กลายหมีพูห์
จานชามเมลามีนทรงญี่ปุ่น-Set-black (new)

ภาชนะ ABS ใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่น

 
 

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ


คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281

เบอร์เพิ่มเต็ม 085-6954647, 085-6954648 (จ-ศ) 8.30-17.00

เบอร์เพิ่มเต็ม 089-8528446