Home

     

English

ชามเมลามีน-ทรงกลม

#จานเมลามีน #จานลึก,  #จานตื้น #จานทรงกลม #จานเมลามีนทรงกลม,  #จานตื้นทรงใบบัว,  #จานทรงสี่เหลี่ยม,  #จานสี่เหลี่ยมขอบมน#จานมุมมน #จานทรงลึกขอบตั้ง,  #จานขอบตั้ง,  #จานเปล, #จานเปลสี่เหลี่ยม,  #จานเปลสี่เหลี่ยมมีขอบ,  #จานเปลรูปไข่,  #จานเมลามีนรูปไข่ #จานเปลไม่มีขอบ ,  #เก๊ะสุกี้ #เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยม,  #เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยมขอบมน,  #เก๊ะสุกี้ทรงซ้อนได้,  # เก๊ะสุกี้ทรงสี่เหลี่ยมขอบมนซ้อนได้,  #เก๊ะผัก,  #เก๊ะสุกี้สีดำ# เก๊ะผักสีดำ,  #ชามเปล,  #ชามเปลรูปไข่ , #ชามกลม,  #ชามกลมมีหู #ชามกลมปากบาน,  #ชามแกงกลม#ชามแกงกลมปากบาน,  #ชามแกง,  #ชามแกงทรงใบบัว,  #ชามญี่ปุ่น, #ชามกลม #ชามทรงญี่ปุ่น,  #ชามทรงโคม,  #ชามกลมทรงโคม #ชามแบ่ง,  #ชามแบ่งสี่เหลี่ยม,  #ชามแบ่งทรงสูง,  #ชามแบ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมมน,  #ถ้วยแบ่ง,  #ถ้วยแบ่งทรงกลม,  #ถ้วยแบ่งทรงข้าวต้ม,
#ถ้วยแบ่งทรงมาตรฐาน,  #ถ้วยแบ่งเมลามีน #ชุดเบรค,  #ชุดเบรกเมลามีน #ชุดของว่าง,  #ชุดของว่างเมบามีน,  #ชุดอาหารว่าง,  #ชุดอาหารว่างเมามีน#ชุดกาแฟ,  #ชุดกาแฟเมลามีน,  #แก้วน้ำ#แก้วน้ำเมลามีน,  #แก้วน้ำทรงตรง #แก้วหู# แก้วหูเมลามีน,  #แก้วเมลามีนทรงซ้อนได้ #ถาดออเดริฟ,  #ถาดออเดริฟเมลามีน#ถาดหลุม #ถาดหลุมเมลามีน,  #ถาดหลุมเมลามีนเด็ก,  #โถข้าว,  #โถข้าวเมลามีน #ช้อน,  #ช้อเมลามีน,  #ช้อนกาแฟ,  #ช้อนกาแฟเมลามีน,  #ช้อนเด็ก #ช้อนเมลามีนเด็ก,  #ช้อนอาหาร,  #ช้อนอาหารเมลามีน#ทัพพี,  #ทัพพีเมลามีน,  #ทัพพีตักข้าว,  #ทัพพีตักข้าวเมลามีน,  #ตะเกียบ, #ตะเกียบเมลามีน #ถ้วยน้ำจิ้ม,  #ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีน,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลม,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงลึก,  #ถ้วยน้ำจิ้มทรงตื้น,  #ถ้วยน้ำจิ้ม_2_ช่อง #ถ้วยน้ำจิ้ม_3_ช่อง,  #จานชามทำโลโก้,  #งานทำโลโก้ ,  #งานทำแบรนด์

 page 1 of 1 Items & Specification    
 

ชามเปลเมลามีนทรงรูปไข่ มี 3 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-39C

ขนาดชามความยาว 7 นิ้ว ใบละ 44 บาท

2.รหัสสินค้า 017-39B

ขนาดชามความยาว 8 นิ้ว ใบละ 55 บาท

3.รหัสสินค้า 017-39A

ขนาด ชามความยาว 9 นิ้ว ใบละ 63 บาท

 

ชามเปล รูปไข่มีขอบจับด้านข้าง ด้านข้าง

* กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้น ครีมขาว,ชมภู,ฟ้า

**เกรด A ,ถ้าต้องการเกรด B รบกวนดูรายละเอียดอีกหน้าเว็ปค่ะ**

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

 

ชามเปล รูปไข่มีขอบจับด้านข้าง มี 3 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-11A

ขนาด สินค้า ยาว 8 นิ้ว ใบละ 49 บาท

2.รหัสสินค้า 017-B73-11

ขนาดสินค้า ยาว 9.5 นิ้วใบละ 56 บาท

3.รหัสสินค้า 017-11D

ขนาด สินค้า ยาว 10 นิ้ว ใบละ 75 บาท

รหัสชามกลมมีหู 017-24C

ชามกลมมีหูจับ

ขนาด 4.5 นิ้ว สูง 1.3 นิ้ว

ราคาใบละ 28.75 บาท

รหัสชามกลมมีหู 017-24B

ชามกลมมีหูจับ

ขนาด 7.5 นิ้ว สูง 2.3 นิ้ว

ราคาใบละ 63.25 บาท

 

ชามกลมปากบาน เกรดA

* กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้น ครีมขาว,ชมภู,ฟ้า

**เกรด A ,ถ้าต้องการเกรด B รบกวนดูรายละเอียดอีกหน้าเว็ปค่ะ**

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

 

ชามทรงกลมปากบาน เกรด A มี 2 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-ฺB1017

ชามทรงกลมปากบาน ขนาด 7 นิ้ว ใบละ 47 บาท

2.รหัสสินค้า 017-B1018

ชามทรงกลมปากบาน ขนาด 8 นิ้ว ใบละ 68 บาท

 

 

ชามกลมปากบาน เกรดA

* กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้น ครีมขาว,ชมภู,ฟ้า

**เกรด A ,ถ้าต้องการเกรด B รบกวนดูรายละเอียดอีกหน้าเว็ปค่ะ**

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

 

ชามแกงทรงกลมปากบาน มีขอบ มี 2 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-14B

ขนาด 8 นิ้ว ใบละ 67 บาท

2.รหัสสินค้า 017-14C

ขนาด 9 นิ้ว ใบละ 79 บาท

 

 

ชามกลมปากบาน เกรดA

* กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้น ครีมขาว,ชมภู,ฟ้า

**เกรด A ,ถ้าต้องการเกรด B รบกวนดูรายละเอียดอีกหน้าเว็ปค่ะ**

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

ชามแกงทรงใบบัว มี 4 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-B428-6

ขนาด 6 นิ้ว ใบละ

2.รหัสสินค้า 017-B429-7.5

ขนาด 7.5 นิ้ว ใบละ

3.รหัสสินค้า 017-B826-8.5

ขนาด 8.5 นิ้ว ใบละ

4.รหัสสินค้า 017-B827-10

ขนาด 10 นิ้ว ใบละ

ชามทรงญี่ปุ่น ปากบาน เกรดA

* กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้นเฉพาะสีครีมขาว

**ทรงนี้ไม่มีผลิตเกรด B

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

Soup Bowl -ทรงญี่ปุ่น มี 2 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-M54

ขนาด 7.75 นิ้ว ใบละ 88 บาท

2.รหัสสินค้า 017-M56

ขนาด 8.5 นิ้ว ใบละ 106 บาท

 

ชามทรงโคมกลม เกรดA

* กรณีมีจำนวนรบกวนแจ้งด้วยเพื่อทำใบเสนอ

ราคาส่วนลด ปริมาณให้ค่ะ **

** สินค้ามีสีพื้น ครีมขาว,ชมภู,ฟ้า

**ทรงนี้ไม่มีผลิตเกรด B

** กรณีต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเต็ม เมล์

สอบถามได้ค่ะ ว่าถ้าจะใช้กับธุรกิจนี้ ขนาดนี้เหมาะสมไหม เพื่อให้ตรงกับความต้องการลดข้อผิดพลาดค่ะ

 

ชามทรงโคมกลมเกรด A มี 3 ไซส์

1.รหัสสินค้า 017-B261060

ขนาด 6 นิ้ว ใบละ 48 บาท

2.รหัสสินค้า 017-B261070

ขนาด 7 นิ้ว ใบละ 58 บาท

3.รหัสสินค้า 017-B261080

ขนาด 8 นิ้ว ใบละ 68 บาท

 

 

** ตัวอย่างงานการสกรีนติดภาชนะเมลามีน(อาจหลุดลอกได้)

** ตัวอย่างงานโลโก้แบบฝังแน่นติดภาชนะ

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ


จาน-ชามเมลามีน,ภาชนะเมลามีน
จานเมลามีน-ทรงกลม
จานเมลามีน-ทรงเปล,ทรงเหลี่ยม,สุกี้
ชามเมลามีน-ทรงกลม,ทรงรูปไข่
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชุดเบรค(ของว่าง)และชุดกาแฟ
แก้วน้ำเมลามีน
ถาดหลุม(ออเดริฟ),โถข้าว
ช้อนเมลามีน,ทัพพี,ตะหลิว
ถ้วยน้ำจิ้ม
จานชามเมลามีน-(โปรโมชั่น)
ภาชนะเมลามีน-สินค้าใหม่
ภาชนะเมลามีน-ทรงญี่ปุ่น
ภาชนะเมลามีน-การพิมพ์ใช้ในองค์กร

ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Square Plate)

ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Rectangular Tray)
ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Square Bowl)
ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Round Plate)
ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Bowl with Lid)
ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Oval Plate)
ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Tapas)
ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Bowl)
ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Salad Set)
ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Leigo)
ภาชนะเมลามีนหนาหนักพิเศษ (Organic)
จานชามเมลามีนทำโลโก้,ฟู้ดเซ็นเตอร์
  ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้อง (ลายใบตอง)

จานชามเมลามีน พิมพ์ลายภาชนะเมลามีน-สินค้าใหม่,ชามฝาใช้ในโรงพยาบาล

จานชามใช้ตามโอกาส โต๊ะจีน,ชุดทำบุญ,ใช้ใส่อาหารจานเดียว
จานชามเมลามีน เด็กลายหมีพูห์
จานชามเลามีนเด็ก ลายหมีพูห์-2
จานชามเมลามีนทรงญี่ปุ่น-Set-black (new)

ภาชนะ ABS ใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่น

 

ดาวน์โหลด Catalog2017คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ 085-6954647,085-6954648