Home

         

ภาชนะเมลามีน-ญี่ปุ่น,เกาหลี

 page 1 of 1 Items & Specification    
 

 

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ511

จานแบ่งกลมเล็ก ขนาด 6.4 นิ้ว

ราคาใบละ 339 บาท

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ512

จานแบ่งกลม กลาง ขนาด 7.5 นิ้ว

ราคาใบละ 480 บาท

 

 

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ513

จานแบ่งกลม กลาง ขนาด 8.3 นิ้ว

ราคาใบละ 590 บาท

 

 

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ611

จานสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 6 นิ้ว*6นิ้ว

ราคาใบละ 295 บาท

 

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ612

จานสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 7 นิ้ว*7 นิ้ว

ราคาใบละ 695 บาท

 

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ551

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4.5 นิ้ว*6.5 นิ้ว

ราคาใบละ 185 บาท

 

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ553

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3.5 นิ้ว*10 นิ้ว

ราคาใบละ 245 บาท

 

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ552

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4.5 นิ้ว*8.5 นิ้ว

ราคาใบละ 495 บาท

 

 

 

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ553

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 6.5 นิ้ว*9 นิ้ว

ราคาใบละ748 บาท

 

รหัสจานเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ581

จานสามเหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว*8 นิ้ว * 8 นิ้ว

ราคาใบละ 395 บาท

 

รหัสชามเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ661

ถ้วยแบ่งมีหูจับ 4 นิ้ว

ราคาใบละ 265 บาท

 

 

รหัสชามเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ671

ถ้วยแบ่งสี่เหลี่ยมจตุรัส มี 3.4 นิ้ว*3.4 นิ้ว

ราคาใบละ 135 บาท

 

รหัสชามเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ681

ถ้วยแบ่งสี่เหลี่ยมจตุรัส มี 4.8 นิ้ว*4.8 นิ้ว

ราคาใบละ 298 บาท

 

รหัสชามเมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ651

ถ้วยแบ่งกลม มี 4.7 นิ้ว

ราคาใบละ 298 บาท

 

 

รหัสถ้วยน้ำจิ้ม เมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ691

ถ้วยน้ำจิ้มสองช่อง ขนาด 3นิ้ว *4.8 นิ้ว

ราคาใบละ 320 บาท

 

 

รหัสถ้วยชา เมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ712

ถ้วยชาปากกว้าง ขนาด 3.2นิ้ว * 3 นิ้ว

ถ้วยชาเมลามีน ด้านล่าง ขนาด 2.3 นิ้ว

ราคาใบละ 110 บาท

 

 

รหัสถ้วยชา เมลามีน (นำเข้าไต้หวันคุณภาพดี )

(ตกไม่แตก,เข้าเครื่องล้างจานได้,ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟ)

017-TW-JPEQ711

ถ้วยชาปากกว้าง ขนาด 2.7 นิ้ว * สูง 3.1 นิ้ว

ถ้วยชาเมลามีน ด้านล่าง ขนาด 2.3 นิ้ว

ราคาใบละ 128 บาท

 

 

** ตัวอย่างงานทำโลโก้หรือการสกรีนติดภาชนะเมลามีน

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพ(เพื่อการส่งสินค้า)

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

จาน-ชามเมลามีน,ภาชนะเมลามีน
จานเมลามีน-ทรงกลม
จานเมลามีน-ทรงเปล,ทรงเหลี่ยม,สุกี้
ชามเมลามีน-ทรงกลม,ทรงรูปไข่
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชุดเบรค(ของว่าง)และชุดกาแฟ
แก้วน้ำเมลามีน
ถาดหลุม(ออเดริฟ),โถข้าว
ช้อนเมลามีน,ทัพพี,ตะหลิว
ถ้วยน้ำจิ้ม

ภาชนะเมลามีน-สินค้าใหม่,ชามฝาใช้ในโรงพยาบาล

จานชามเมลามีน-(โปรโมชั่น)
ภาชนะเมลามีน-ทรงญี่ปุ่น ลายฮาร่า
ภาชนะเมลามีน-ทรงญี่ปุ่น
ภาชนะเมลามีน-การพิมพ์ใช้ในองค์กร

ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Square Plate)

ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Rectangular Tray)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Square Bowl)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Round Plate)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Bowl with Lid)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Oval Plate)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Tapas)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Bowl)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Salad Set)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Leigo)
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้องได้ (Organic)
จานชามเมลามีนทำโลโก้,ฟู้ดเซ็นเตอร์
ภาชนะเมลามีนใช้แทนกระเบื้อง (ลายใบตอง)
จานชามเมลามีน เด็กลายหมีพูห์
จานชามเลามีนเด็ก ลายหมีพูห์-2
จานชามเมลามีนทรงญี่ปุ่น-Set-black (new)

ภาชนะ ABS ใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่น

Down Load Catalog-2011

บางส่วน (สงวนลิขสิทธิ์)

Catalog-ภาชนะเมลามีนคลังครัวเรือน โทร 053-787177, 053-660282 ,053-787300 โทรสาร 053-787441, 053-660281

สายด่วน 085-6954647,085-6954648, What app 080-4992270 (จันทร์-เสาร์) 8.30-17.00