Home

     
แก้วน้ำขาวทรงตรง,แก้วทรงตรงก้นริ้ว
 page 1 of 2 Items & Specification    

รหัสแก้วน้ำ 013-LG-62

แก้วน้ำขาวทรงตรง

ความจุ 5 ออนซ์ (140 Ml.)

ขนาด TD 57 x H 100 มม.

บรรจุกล่องละ 12/144 ใบ

ราคาใบละ 13 บาท

หีบละ 144 ใบ ใบละ 1,680 บาท (ขายยกหีบ)

 


ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

การสั่งซื้อสินค้า ต้องสั่งซื้อตามการบรรจุเป็นกล่อง

ตามสินค้าแต่ละชนิด

สามารถส่งสินค้าจาก กทม.และส่งตรงถึงจังหวัดลูกค้าโดยตรง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

crhouseware@gmail.com

และ

crhouseware@hotmail.com

**เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.**


แก้วน้ำลักกี้ (LUCKY GLASSWARE)
แก้วขาวกลีบบัว,มะเฟือง,แก้วเป๊ก,แก้วขาวน้ำชา
แก้วน้ำขาวทรงตรง,แก้วทรงตรงก้นริ้ว
แก้วน้ำเรียบทรงตรงก้นริ้ว,แก้วน้ำขาวลีโอ
แก้วน้ำขาวทรงร็อก,ทรงกระบอก,ทรงตรง,แก้วน้ำขาวเรียบ
แก้วน้ำขาวทรงตรง,แก้วกาแฟร้อน
แก้วน้ำขาวก้นมน
แก้วน้ำขาว Tumbler
แก้วน้ำขาว Tumbler1
แก้วน้ำขาว Tumbler2
แก้วเป๊กขาว
แก้วเป๊กขาว1
แก้วหูเบียร์มาร์
แก้วเป๊กหูจับ,แก้วกาแฟเตี้ย,แก้วกาแฟสูง,แก้วหูลายองุ่น,แก้วหูลายกุหลาบ
ชามแก้วใส,ชามแก้วลายอลิซเบซ
ชามแก้วใส,ชามแก้วลายสายรุ้ง,ชามแก้วลายข้าวหลามตัด,ชามแก้วลายใบไม
จานรองแก้วกาแฟใส,ลายองุ่น,ลายกุหลาบ,จานรองแก้วน้ำ,ที่เขี่ยบุหรี่
จานแก้วลายแอปเปิ้ล,ลายดอกไม้,ลานแปดเหลี่ยม,ลายอลิซเบซ,ลายสุพรรณหงษ์,ลายกุหลาบ,ลายดอกบัว,ลายองุ่น
จานแก้วลายแอปเปิ้ล,ลายดอกไม้,ลานแปดเหลี่ยม,ลายอลิซเบซ,ชามแก้วลายแปดเหลี่ยม
จานแก้วรองเทียน,ถ้วยเทียนแก้ว

Down Load Cattalog 2011

Glass Wareคลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281 085-6954647,085-6954648

เวลาทำการตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.