Home

     

ถังขยะเนื้อรีไซเคิล

#ถังขยะ,  #ถังขยะพลาสติก #ถังขยะ_140 _ลิตร,   #ถังขยะ_120 _ลิตร,   #ถังขยะ_140 _ลิตร,  #ถังขยะ_50 _ลิตร,   #ถังขยะ_140 _ลิตรฝาผลัก,   #ถังขยะ_120 _ลิตรฝาผลัก,   #ถังขยะ_50 _ลิตรฝาผลัก,   #ถังขยะ_60 _ลิตรฝาผลัก,   #ถังขยะ_140 _ลิตรฝาแกว่ง,   #ถังขยะ_160 _ลิตรฝาผลัก,   #ถังขยะ_160 _ลิตรหัวเพชร,   #ถังขยะหัวเพชร,   #ถังขยะ_120 _ลิตรฝาผลัก,   #ถังขยะ_120_ลิตร_มีล้อ,   #ถังขยะมีล้อ,   #ถังขยะฝาเรียบ,   #ถังขยะ_240_ลิตร,   #ถังขยะ_120_ลิตร_ฝาผลัก,   #ถังขยะ_240_ลิตร_ฝาผลัก,   #ถังขยะ_120_ลิตร_ฝาเรียบ #ถังขยะ_240_ลิตร_ฝาเรียบ,   #ถังขยะ_40_ลิตร_ฝาแกว่ง,    #ถังขยะ_40_ลิตร #ถังขยะ_40_ลิตร_ฝาผลัก #ถังขยะ_60_ลิตร_ฝาผลัก #ถังขยะ_60_ลิตร_ฝาผลัก #ถังขยะ_60_ลิตร_ฝาแกว่ง,   #ถังขยะ_60_ลิตร_ฝาแกว่ง,  #ถังขยะใส,   #ถังขยะใสทรงกลม,  #ถังขยะใสทรงเหลี่ยม,   #ถังขยะใสแบบเหยียบ,  #ถังขยะใส_20_ลิตร,   #ถังขยะใส_40_ลิตร,  #ถังขยะใส_60_ลิตร,   #ถังขยะใส_45_ลิตร,   #ถังขยะใส_56_ลิตร,  #ถังขยะใสทรงเหลี่ยม #ถังขยะใสฝาแกว่ง,  #,   #ถังขยะใส_14_ลิตร,   #ถังขยะใส_18_ลิตร,   #ถังขยะใส_6_5_ลิตร,   #ถังขยะแบบใช้เท้าเหยียบ #ถังขยะเท้าเหยียบสแตนเลส,   #ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบ_5_ลิตร,   #ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบ_3_ลิตร,   #ถังขยะแบบเหยียบ _18_ลิตร,   #ถังขยะแบบเหยียบ _120_ลิตร,   #ถังขยะแบบเหยียบ _42_ลิตร,   #ถังขยะแบบเหยียบ _45_ลิตร,  #ถังขยะแบบเหยียบ _68_ลิตร,   #ถังขยะแบบเหยียบ _87_ลิตร,   #ถังขยะสแตนเลส,   #ถังขยะสแตนเลสทรงกลม #ถังขยะสแตนเลสทรงเหลี่ยม,  #ถังขยะมีที่เขี่ยบุหรี่ ,  #ถังขยะมีฝาปิดด้านบน ,  #ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบ,   #สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ,  #สติ๊กเกอร์แยกประเภทขยะ ,#ถังขยะขนาดเล็ก , #ถังขยะในห้องน้ำ , #ถังขยะยางรถยนต์ , #ถังจยะนอกอาคาร ,  #ถัขยะในโรงพยาบาล #ถังยยะโรงเรียน,  #ถังขยะเทศบาล,   #ถังขยะโรงงาน

 page 1 of 2 Items & Specification    

รหัสของถังขยะสีดำ 001-PN140-BL

รหัสของถังขยะสีแดง 001-PN140-R

รหัสของถังขยะสีฟ้า 001-PN140-B

รหัสของถังขยะสีเขียว 001-PN140-G

ความจุถังขยะ 140 ลิตร ,ถังขยะเนื้อรีไซเคิลมีล้อ 140 ลิตร

ขนาดของถังขยะ 42 x 44.5 x 30 x 33 x 90.5 CM.
ถังขยะเนื้อรีไซเคิล-ความจุ140 ลิตรมีล้อ

ถังขยะเนื้อรีไซเคิล สต๊อคส่วนใหญ่เป็นถังขยะสีดำ

**รบกวนเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ**

ถังขยะดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม จากลิงค์นี้ได้ค่ะ

 

รหัสของถังขยะสีดำ 001-PN190-BL

รหัสของถังขยะสีแดง 001-PN190-R

รหัสของถังขยะสีน้ำเงิน 001-PN190-B

รหัสของถังขยะสีเขียว 001-PN190-G

ความจุถังขยะ 190 ลิตร ,ถังขยะเนื้อรีไซเคิล มีล้อ 190 ลิตร Dim: 52.5*46.5*35.5*36*94 cm.
ถังขยะเนื้อรีไซเคิล ความจุ190 ลิตร

ถังขยะเนื้อรีไซเคิล สต๊อคส่วนใหญ่เป็นถังขยะสีดำ

ถังขยะดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม จากลิงค์นี้ได้ค่ะ

รหัสของถังขยะสีดำ 001-GS26-BL

รหัสของถังขยะสีแดง 001-GS26-R

รหัสของถังขยะสีเขียว 001-GS26-G

รหัสของถังขยะน้ำเงิน 001-GS26-B

ความจุถังขยะ 100 ลิตร

ขนาดของถังขยะ 47 x 40 x 83.5 CM.
ถังขยะเนื้อรีไซเคิล ความจุ 100 ลิตร

ถังขยะเนื้อรีไซเคิล สต๊อคส่วนใหญ่เป็นถังขยะสีดำ

**กลุ่มถังขยะเนื้อรีไซเคิลอยู่ช่วงกำลังผลิต ต้องกาถังขยะรุ่นไหน เช็คก่อน

ถังขยะดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม จากลิงค์นี้ได้ค่ะ

รหัสของถังขยะสีดำ 001-GS52-BL

รหัสของถังขยะสีแดง 001-GS52-R

รหัสของถังขยะสีเขียว 001-GS52-G

รหัสของถังขยะสีน้ำเงิน 001-GS52-B

ความจุถังขยะ 200 ลิตร

ขนาดของถังขยะ 57 x 47 x 120 CM.
ถังขยะเนื้อรีไซคิล ควมจุ ถังขยะ 200 ลิตร

ถังขยะเนื้อรีไซเคิล สต๊อคส่วนใหญ่เป็นถังขยะสีดำ

**กลุ่มถังขยะเนื้อรีไซเคิลอยู่ช่วงกำลังผลิต ต้องกาถังขยะรุ่นไหน เช็คก่อน

ถังขยะดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม จากลิงค์นี้ได้ค่ะ

รหัส 001-S01 ขยะมูลฝอยอันตราย (สติ๊กเกอร์เพื่อการคัดแยกถังขยะ)

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ที่ติดถังขยะมีขายสำเร็จรูป

พื้นเป็นสีใส อักษรเป็นสีขาวเพื่อติดกับถังขยะทุกสี

ติดเพื่อแยกถังขยะ เพื่อรณรงค์ในการคัดแยกขยะ

ขนาดของสติกเกอร์ ติดถังขยะ 11" x 11.5"

ราคาสติกเกอร์ ติดถังขยะแผ่นละ 55 บาท

* สติกเกอร์ติดถังขยะมีพร้อมจำหน่ายแล้ว**

ถังขยะดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม จากลิงค์นี้ได้ค่ะ

รหัส 001-S02 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล (สติ๊กเกอร์เพื่อการคัดแยกถังขยะ)

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ที่ติดถังขยะมีขายสำเร็จรูป

พื้นเป็นสีใส อักษรเป็นสีขาวเพื่อติดกับถังขยะทุกสี

เพื่อรณรงค์ในการคัดแยกขยะ

ขนาดของสติกเกอรเพื่อติดถังขยะ ์ 11" x 11.5"

ราคาสติกเกอร์ ติดถังขยะแผ่นละ 55 บาท

* สติกเกอร์ติดถังขยะมีพร้อมจำหน่ายแล้ว**

ถังขยะดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม จากลิงค์นี้ได้ค่ะ

รหัส 001-S03 ชยะมูลฝอยย่อยสลาย

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ที่ติดถังขยะมีขายสำเร็จรูป

พื้นเป็นสีใส อักษรเป็นสีขาวเพื่อติดกับถังขยะทุกสี

เพื่อรณรงค์ในการคัดแยกขยะ

ขนาดของสติกเกอรเพื่อติดถังขยะ ์ 11" x 11.5"

ราคาสติกเกอร์ ติดถังขยะแผ่นละ 55 บาท

* สติกเกอร์ติดถังขยะมีพร้อมจำหน่ายแล้ว**

ถังขยะดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม จากลิงค์นี้ได้ค่ะ

รหัส 001-S04 ขยะมูลฝอยทั่วไป

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ที่ติดถังขยะมีขายสำเร็จรูป

พื้นเป็นสีใส อักษรเป็นสีขาวเพื่อติดกับถังขยะทุกสี

เพื่อรณรงค์ในการคัดแยกขยะ

ขนาดของสติกเกอร์ เพื่อติดถังขยะ 11" x 11.5"

ราคาสติกเกอร์ ติดถังขยะแผ่นละ 55 บาท

* สติกเกอร์ติดถังขยะมีพร้อมจำหน่ายแล้ว**

ถังขยะดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม จากลิงค์นี้ได้ค่ะ

 

ลูกค้าสามารถขอราคาและข้อมูลเพิ่มเต็ม ทางE-mail หรือโทรมาถามได้ค่ะ

บริการให้คำแนะนำ การใช้สินค้าประเภทถังขยะให้ตรงกับรูปแบบความต้องการของลูกค้าค่ะ


*ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

สั่งสินค้าถังขยะ หรือสอบถามถังขยะ ส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศจัดส่งสินค้าที่กรุงเทพน่ะค่ะ

** เพื่อการบริการการเสนอราคาและลดข้อผิดพลาดกรุณา ส่งรูปภาพถังขยะรุ่นที่ลูกค้าต้องการ

หรือ Copy หน้า link ส่งมาให้ด้วยค่ะ

** ลูกค้าที่ยังไม่ได้เลือกแบบถังขยะสามารถ ดูแค๊ตาล็อคได้จากด้านขวามือของเมนูได้ค่ะ ,จะได้เลือกแบบตามความเหมาะสมของรูปแบบถังขยะที่จะใช้

หรือสอบถามเรากับเราได้ค่ะ

crhouseware@hotmail.com

Or crhouseware@gmail.com

สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าในภาคต่างๆ ของประเทศไทยได้ โดยใช้ขนส่งที่ลูกค้าระบุ หรือ

ให้ทางเราหาขนส่งที่ไปถึงจังหวัดของลูกค้าได้ค่ะ

บริการเสริม

ถังขยะมีจำนวน หรือ ถังขยะต้องการพิมพ์,หรือถังขยะต้องการสกรีน,ถังขยะทำสติกเกอร์

โปรดระบุ และสอบถามเพิ่มเต็มได้ค่ะ


ถังขยะพลาสติกและถังขยะแบบต่างๆ

ถังขยะเนื้อรีไซเคิล
ถังขยะเนื้อโพลีเอ็ทธีรีน

ถังขยะเนื้อ HDPE,ถังขยะนอกอาคาร

ถังขยะเนื้อ HDPE+LLDPE

ถังขยะใสและถังขยะสีขาว

ถังขยะใช้เท้าเหยียบ,ถังขยะใช้ในรถ

ถังขยะยางรถยนต์

ถังขยะสแตนเลส

ถังขยะเนื้อโพลีเอทธีลีนแบบอื่นๆ

ถังขยะเล็ก,ถังขยะแบบตระกร้า

ถังขยะมีล้อเลื่อน,ถังขยะแบบมีล้อเลื่อน

Down Load

การใช้สีถังขยะให้ถูกต่อการคัดแยก

Waste Separation

 คลังครัวเรือน โทร 053-787300 ,053- 660282

สายด่วน 085-6954648 (เวลา 8.30 am-17.00 pm.วันจันทร์-ศุกร์) หรือ เบอร์เพิ่มเต็ม 089-8528446

โทรสาร 053-660281