Home

     
วิธีการชำระเงิน
 

พิมพ์จีบ,พิมพ์วุ้น,พิมพ์จีบดอก,ถาดหลุม,พิมพ์มะยม

 page 1of 1 Items & Specification    

รหัสพิมพ์จีบดอกจอก 016-AL-BP

พิมพ์จีบดอกจอก พิเศษ 4 นิ้ว

 

รหัสพิมพ์จีบดอกจอก 016-AL-B

พิมพ์จีบดอกจอกใหญ่,กลาง,เล็ก,ก้นลาย,ตื้น

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

*** รบกวนสอบถามทาง sales@crhouseware.com

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-07

พิมพ์วุ้น แบบที่ 7-เล็ก (ประมาณ 3-4 ซม.)

พิมพ์วุ้นรูปวงกลม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

*** รบกวนสอบถามทาง sales@crhouseware.com

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-09

พิมพ์ใหญ่ -รูปกล้วย

ขนาด 11 x 6 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-10

พิมพ์ใหญ่ -รูปปลา

ขนาด 9 x 9 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

*** รบกวนสอบถามทาง sales@crhouseware.com

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-11

พิมพ์ใหญ่ -ผลไม้ แบบที่ 1

ขนาด 7 x 10 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

*** รบกวนสอบถามทาง sales@crhouseware.com

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-12

พิมพ์ใหญ่ -ผลไม้ แบบที่ 2

ขนาด 7 x 10 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-13

พิมพ์ใหญ่ -ผลไม้ แบบที่ 3

ขนาด 7 x 10 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-14

พิมพ์ใหญ่ -หัวใจเรียบ

ขนาด 8 x 10 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-15

พิมพ์ใหญ่ -กระต่าย

ขนาด 10 x 5 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-16

พิมพ์ใหญ่ -หอย

ขนาด 10 x 7 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-17

พิมพ์ใหญ่ -ปลาดาว

ขนาด 10 x 9 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-18

พิมพ์ใหญ่ -ต้นคริสมาส

ขนาด 10 x 8 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-19

พิมพ์ใหญ่ -เต่า

ขนาด 7 x 11 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-20

พิมพ์เรียบสูง,เรียบใหญ่,กลางม้วนขอบ

พิมพ์เรือ,กลาง

พิมพ์เรือไซส์กลาง

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-213

พิมพ์มะยม 601,501,401,550,551,552

พิมพ์ดอกบัว 331

ขนาด 3 นิ้ว

รหัสพิมพ์วุ้น 016-AL-214

ขนาด 4 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

พิมพ์วุ้น ปลาทองคู่

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-01

พิมพ์วุ้นลาย-ปลาทองคู่

รูป่กลม ขนาด 9 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-02

พิมพ์วุ้นลาย-Happy Brith Day

รูปกลม ขนาดประมาณ 8 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-03

พิมพ์วุ้นลาย-ดอกซากุระ

รูป่กลม ขนาดประมาณ 7 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-04

พิมพ์วุ้นลาย-พฤกษา

รูป่ดอกไม้ ขนาดประมาณ 7.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-05

พิมพ์วุ้นลาย-ดอกกุหลาบ 3 ดอก

รูป่กลม ขนาดประมาณ 7.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-06

พิมพ์วุ้นลาย-หมูน้อย

รูป่กลม ขนาดประมาณ 7.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-07

พิมพ์วุ้นลาย-ดอก 3 ดอก

รูป่กลม ขนาดประมาณ 7.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-08

พิมพ์วุ้นลาย-กระต่ายคู่ชมจันทร์

รูป่กลม ขนาด ประมาณ 7.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-09

พิมพ์วุ้นลาย-ดอกไม้

รูป่กลม ขนาดประมาณ 7.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-10

พิมพ์วุ้นลาย-ผลไม้รวม

รูป่กลม ขนาดประมาณ 7.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-12

พิมพ์วุ้นลาย-ดอกไม้

รูป่กลม ขนาด ประมาณ 7.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-13

พิมพ์วุ้นลาย- Happy Brith Day

รูปหัวใจ ขนาดประมาณ 7 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-14

พิมพ์วุ้นลาย- ดอกบ้วย

รูปหัวใจ ขนาดประมาณ 7 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-15

พิมพ์วุ้นลาย- ปลาเทวดาคู่

รูปวงรี ขนาดประมาณ 8 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-16

พิมพ์วุ้นลาย- อาชาคู่

รูปวงรี ขนาดประมาณ 8 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-18

พิมพ์วุ้นลาย- ปลาคราฟคู่

รูปวงรี ขนาดประมาณ 8 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-19

พิมพ์วุ้นลาย- ผลไม้รวม

รูปวงรี ขนาดประมาณ 9 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

** กรุณา e-mail และเช็คสินค้าเป็นรุ่นๆ**

*** รบกวนสอบถามทาง sales@crhouseware.com

*คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

 

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-20

พิมพ์วุ้นลาย- Happy

รูปวงรี ขนาดประมาณ 8 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์วุ้น 016-WON-22

พิมพ์วุ้นลาย- ดอกกุหลาย

รูปวงรี ขนาดประมาณ 8 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

 

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถามและลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

crhouseware@hotmail.com

or

crhouseware@gmail.com

ขั้นตอน สั่งซื้อ

1 โทรเช็คสินค้าว่ามีสต๊อคไหม,

2 โอนเงินแล้ว

3.ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทาง e-mail

4. เมื่อทางร้านส่งสินค้าเราจะเมล์ใบขนส่งให้ทาง e-mail ค่ะ

สอบถามเพิ่มเต็ม,เมล์หาเราได้ค่ะ

รับส่งสินค้าไปต่างประเทศ สอบถามสินค้าและรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ทาง e-mail ค่ะ

อุปกรณ์ทำขนมไทย

พิมพ์ขนมครก,ขนมไข่,อลูมิเนียมทองเหลือง,ฝาครอบขนมครก

พิพม์ขนมรังผึ้ง,แก๊ส,เตาถ่าน,เตาขนมเครปแหนบหนีบขนมช่อม่วง,พิมพ์ทองม้วน,ทองพับไฟฟ้า
ที่บดปลาหมึก,เครื่องรีดบะหมี่พิมพ์กดซาลาเปา,ที่บดมัน,ที่เผาหน้าขนม,ที่กดโดนัท
ที่กดไส้ขนมเทียน,กดบัวลอยไม้เครปกระจ่าไม้,พิมพ์ข้าวตู,ทองเอกพิมพ์ก้วยท้อ,พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์พิมพ์เคาะน้ำตาล,มีดแกะสลักขน
กรวยฝอยทอง,ตือคาโค,กดสลิ่ม,กดลอดช่องเรไร,กระทงทอง,รังทอง,ถั่วทอ
แท่นหล่อเทียนแฟนซี เตี้ย สูง
พิมพ์จีบ,พิมพ์วุ้น,พิมพ์จีบดอก,ถาดหลุม,พิมพ์มะยม
กระทะฝักบัว,ตัดปาท่องโก๋,ช้อนตวง,เหยือกตวง,ไม้พาย
ถังทำไอครีมหลอด,เตาปิ้งไก่ถ่าน,เตาปิ้งไส้กรอกถ่าน
ถังทำไอครีมหลอด,เตาปิ้งย่าง,หม้อข้าวเกรียบปากหม้อ,เครื่องไสน้ำแข็ง, ถังเก็บไอศครีม
กระทะทองเหลืองขนาดต่างๆ
ไม้นวดแป้ง,ไม้นวดแป้งซาลาเปาแซ่ทองเหลือง,ที่ตีไข่ทองเหลือง
ที่ปิดปากถุง ,ที่ปิดปากถุงใช้เท้าเหยียบ
อุปกรณ์ทำเบอเกอร์รี่
พิมพ์กะหรี่ปั๋บ,พิมพ์ปั้นสิบ,เสื่อทำซูชิ,กรวยอัดไส้กรอก,พิมพ์ขนมบ้าบิ่น, พิมพ์ขนมถังแตก

ตู้ขูดมะพร้าว,ตู้ขูดมะพร้าวไม้,หัวขูดมะพร้าว

Down Load cattalog 2011

อุปกรณ์ทำขนมคลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281