Home

      วิธีการชำระเงิน  

ที่กดไส้ขนมเทียน,ที่กดบัวลอย,ไม้เครป,กระจ่าไม้,พิมพ์ข้าวตูพิมพ์ทองเอก,พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ไม้,พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์พลาสติก ,พิมพ์เคาะน้ำตาล, พิมพ์ก้วยท้อ,มีดแกะสลักขนม

 page 1of 1 Items & Specification    
 

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสที่กดใส้ขนมเทียน 016-PC
กดไส้ขนมเทียน

ขนาด 1.1 นิ้ว,1 นิ้ว, 7หุน

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสที่กดบัวลอย 016-PT-B1

กดบัวลอย 1 นิ้ว

สูง 14 ซม. กว้าง 15 ซม.

1ครั้ง กดได้ 4 ลูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม.

ทำด้วยทองเหลือง

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสที่กดบัวลอย 016-PT-B4

กดบัวลอย 4 หุน

สูง 13 ซม. กว้าง 11.5 ซม.

1อัน กดได้ 12 ลูก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1 ซม.

ทำด้วยทองเหลือง

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสที่กดบัวลอย 016-PT-B35

กดบัวลอย 3.5 หุน

สูง 13 ซม. กว้าง 10 ซม.

1อัน กดได้ 12 ลูก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม.

ทำด้วยทองเหลือง

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสที่กดบัวลอย 016-PT-B3

กดบัวลอย 3 หุน,ที่กดยาโบราณ

สูง 13 ซม. กว้าง 10 ซม.

1อัน กดได้ 14 ลูก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 ซม.

ทำด้วยทองเหลือง

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสที่กดบัวลอย 016-PT-B25

กดบัวลอย 2.5 หุน,ที่กดยาโบราณ

สูง 13 ซม. กว้าง 10 ซม.

1อัน กดได้ 16 ลูก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม.

ทำด้วยทองเหลือง

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสที่กดบัวลอย 016-PT-B11

กดบัวลอย 1.1 นิ้ว

สูง 15 ซม. กว้าง 15 ซม.

1อัน กดได้ 4 ลูก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซม.

ทำด้วยทองเหลือง

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสไม้เครป 016-KW

ไม้เครป

รหัสกระจ่างไม้ 016-CW

กระจ่าไม้ (ที่ทำขนมเบื้อง)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
พิมพ์ข้าวตู

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสพิมพ์ข้าวตู 016-KT

พิมพ์ข้าวตู คละแบบ

ขนาดโดยประมาณ 5-7 ซม.

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ทองเอก 016-TE
พิมพ์ทองเอก PT
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
รหัสพิมพ์เคาะ 016-PK-B4
พิมพ์เคาะใหญ่ PT 4 ช่อง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม


รหัสพิมพ์เคาะน้ำตาล 016-PK-3

พิมพ์เคาะน้ำตาล 3ช่องเล็ก

ขนาดพิมพ์ลายรูปด้านใน 1.5 นิ้ว

ลายดอกกุหลาบ
ลายดอกกล้วยไม้
ลายดอกดาวเรือง

ลายดอกทานตะวัน

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์เคาะน้ำตาล 016-PK-4

พิมพ์เคาะน้ำตาล 4 ช่อง

รวมลาย มีทั้งหมด 4 แบบ

ขนาดพิมพ์ลายรูปด้านใน 1 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสพิมพ์ก้วยท้อ 016-KT-L

พิมพ์ก้วยท้อ PT ใหญ่

อุปกรณ์ทำขนมไทย รหัสพิมพ์ก้วยท้อ 016-KT-S

พิมพ์ก้วยท้อ PT เล็ก

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ มีทั้งแบบไม้และแบบพลาสติก

อุปกรณ์ทำขนมไทยรหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-W2

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์

แบบไม้

แบบที่ 2 ดอกเหลี่ยม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-W3

พิมพ์ขนมไหว้พระจันไม้ วงเล็ก

ขนาดพิมพ์ ยาว 12 นิ้ว

ขนาดวงขนมไหว้พระจันทร์ในพิมพ์ 2 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-001

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-วงกลมไม้

ลายด้านในเป็นรูปดาว

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาด 2.7 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-002

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-วงกลมไม้

ลายด้านในเป็นรูปดอกไม้

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาด 2.7 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-003

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-สี่เหลี่ยมไม้

ลายด้านในเป็นรูปดอกไม้

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาด 2.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-004

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-วงกลมไม้

ลายด้านในเป็นรูปมังกร

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาด 2.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-005

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-สี่เหลี่ยมไม้

ลายด้านในเป็นรูปปลา

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาด 2.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-006

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-วงกลมไม้

ลายด้านในเป็นรูปดอกไม้

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาด 2.7 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-007

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-สี่เหลี่ยมไม้

ลายด้านในเป็นรูปกุหลาบ

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาด 2.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-008

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-สี่เหลี่ยมไม้

ลายด้านในเป็นรูปดอกไม้

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาด 2.7 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-W4

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-วงกลมพลาสติก

ลายด้านในเป็นรูปหงส์

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาด 3 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ 016-KP-W5

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์-สี่เหลี่ยมพลาสติก

เส้นผ่านศูนย์กลาง สี่เหลี่ยมขนาด 3.5 นิ้ว

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

รหัสมีดแกะสลักขนม 016-M6

มีดแกะสลักขนม

ทองเหลือง

1 ชุด มี 6 ขนาด

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

 

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ ลูกค้าในประเทศไทย ชำระเงินดูด้านบนน่ะค่ะ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถามและลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

crhouseware@hotmail.com

or
crhouseware@gmail.com


ขั้นตอน สั่งซื้อ

1 โทรเช็คสินค้าว่ามีสต๊อคไหม,

2 โอนเงินแล้ว

3.ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทาง e-mail

4. เมื่อทางร้านส่งสินค้าเราจะเมล์ใบขนส่งให้ทาง e-mail ค่ะ

อุปกรณ์ทำขนมไทย

พิมพ์ขนมครก,ขนมไข่อลูมิเนียมทองเหลือง,ฝาครอบขนมครก

พิพม์ขนมรังผึ้ง,แก๊ส,เตาถ่าน,เตาขนมเครปแหนบหนีบขนมช่อม่วง,พิมพ์ทองม้วน,ทองพับไฟฟ้า

ที่บดปลาหมึก,เครื่องรีดบะหมี่พิมพ์กดซาลาเปาที่บดมัน,ที่เผาหน้าขนม,ที่กดโดนัท

ที่กดไส้ขนมเทียน,กดบัวลอยไม้เครปกระจ่าไม้,พิมพ์ข้าวตู,ทองเอกพิมพ์ก้วยท้อ,พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์พิมพ์เคาะน้ำตาล,มีดแกะสลักขนม

กรวยฝอยทอง,ตือคาโค,กดสลิ่มกดลอดช่องเรไร,กระทงทอง,ถั่วทอด

แท่นหล่อเทียนแฟนซี เตี้ย สูง
พิมพ์จีบ,พิมพ์วุ้น,พิมพ์จีบดอก,ถาดหลุม,พิมพ์มะยม
กระทะฝักบัว,พิมพ์วุ้น,ตัดปาท่องโก๋,ช้อนตวง,ไม้พาย
ถังทำไอครีมหลอด,เตาปิ้งย่าง,หม้อข้าวเกรียบปากหม้อ,เครื่องไสน้ำแข็ง, ถังเก็บไอศครีม
พิมพ์วุ้น,พิมพ์สบู่,พิมพ์เทียน,พิมพ์ช็อคโกแล็ต(นำเข้า)
กระทะทองเหลืองขนาดต่างๆ

ไม้นวดแป้ง,ไม้พายแซ่ทองเหลือง,ที่ตีไข่ทองเหลือง

ที่ปิดปากถุง ,ที่ปิดปากถุงใช้เท้าเหยียบ

พิมพ์กะหรี่ปั๋บ,พิมพ์ปั้นสิบ,เสื่อทำซูชิ,กรวยอัดไส้กรอก,พิมพ์ขนมบ้าบิ่น, พิมพ์ขนมถังแตก

อุปกรณ์ทำเบอเกอร์รี่

ตู้ขูดมะพร้าว,ตู้ขูดมะพร้าวไม้,หัวขูดมะพร้าว

Down Load cattalog 2011

อุปกรณ์ทำขนมคลังครัวเรือน โทร 053-787300 ,053- 660282โทรสาร 053-660281

สายด่วนเพิ่มเต็ม 085-6954648 (เวลา 8.30 am-17.30 pm.)