Home

     
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Sweet Love
 page 1of 1
Items & Specification
 

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-SL540

Sweet Love Dinner

จานตื้น ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 145 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-SL550

Sweet Love Dinner

จานตื้น ขนาด 8 นิ้ว

ราคาใบละ 189 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-SL560

Sweet Love Dinner

จานตื้น ขนาด 9 นิ้ว

ราคาใบละ 224 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-SL570

Sweet Love Dinner

จานตื้น ขนาด 10 นิ้ว

ราคาใบละ 292 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-SL305

Sweet Love Dinner

จานลึก ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 149 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-SL306

Sweet Love Dinner

จานลึก ขนาด 8 นิ้ว

ราคาใบละ 199 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-SL307

Sweet Love Dinner

จานลึก ขนาด 9 นิ้ว

ราคาใบละ 245 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานสี่เหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-SL440

Sweet Love Dinner

จานสี่เหลี่ยม ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 245 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานสี่เหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-SL460

Sweet Love Dinner

จานสี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว

ราคาใบละ 320 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานเปลเนื้อมุก 025-LD-SL950

Sweet Love Dinner

จานเปล ขนาด 11.5 นิ้ว

ราคาใบละ 380 บาท

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานเปลเนื้อมุก 025-LD-SL960

Sweet Love Dinner

จานเปล ขนาด 12.5 นิ้ว

ราคาใบละ 485 บาท

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-SL206

Sweet Love Dinner

ชามกลม ขนาด 6 นิ้ว

ราคาใบละ 170 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-SL207

Sweet Love Dinner

ชามกลม ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 210 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-SL208

Sweet Love Dinner

ชามกลม ขนาด 8 นิ้ว

ราคาใบละ 265 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสชามเปลเนื้อมุก 025-LD-SL100

Sweet Love Dinner

ชามเปล ขนาด 11.5 นิ้ว

ราคาใบละ 375 บาท

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยขนมเนื้อมุก 025-LD-SL400

Sweet Love Dinner

ถ้วยขนม ขนาด 4.5 นิ้ว

ราคาใบละ 118 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยน้ำจิ้มเนื้อมุก 025-LD-SL710

Sweet Love Dinner

ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 2.75 นิ้ว

ราคาใบละ 49 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยน้ำจิ้มเนื้อมุก 025-LD-SL720

Sweet Love Dinner

ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 3.75 นิ้ว

ราคาใบละ 68 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยแบ่งเนื้อมุก 025-LD-SL730

Sweet Love Dinner

ถ้วยแบ่ง ขนาด 3.75 นิ้ว

ราคาใบละ 88 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยข้าวต้มเนื้อมุก 025-LD-SL750

Sweet Love Dinner

ถ้วยข้าวต้ม ขนาด 4.5 นิ้ว

ราคาใบละ 120 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสช้อนเนื้อมุก 025-LD-SL700

Sweet Love Dinner

ช้อนเนื้อมุก

ราคาคันละ 68 บาท

**บรรจุ 12 คัน/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสกากาแฟเนื้อมุก 025-LD-SL2003

Sweet Love Dinner

กากาแฟ

ราคาชุดละ 950 บาท

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยกาแฟเนื้อมุก 025-LD-SL60

Sweet Love Dinner

ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง

ราคาชุดละ 195 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานรองถ้วยเนื้อมุก 025-LD-SL60-1

Sweet Love Dinner

จานรองถ้วยกาแฟ ขนาด 6 นิ้ว

ราคาใบละ 95 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสโถนมเนื้อมุก 025-LD-SL10-2

Sweet Love Dinner

โถนมเนื้อมุก

ราคาใบละ 169 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสโถน้ำตาลเนื้อมุก 025-LD-SL10-3

Sweet Love Dinner

โถน้ำตาลเนื้อมุก

ราคาชุดละ 249 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสเหยือกน้ำพร้อมฝาเนื้อมุก 025-LD-SL70

Sweet Love Dinner

เหยือกน้ำพร้อมฝา

ราคาชุดละ 220 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสโถข้าวเนื้อมุก 025-LD-SL1015

Sweet Love Dinner

โถข้าวกลมพร้อมฝาเล็ก ขนาด 6.5 นิ้ว

ราคาชุดละ 480 บาท

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสโถข้าวเนื้อมุก 025-LD-SL1017

Sweet Love Dinner

โถข้าวกลมพร้อมฝาใหญ่ ขนาด 8 นิ้ว

ราคาชุดละ 880 บาท

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสที่ใส่ไข่เนื้อมุก 025-LD-SL80

Sweet Love Dinner

ที่ใส่ไข่เนื้อมุก

ราคาใบละ 89 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยหมักเนื้อมุก 025-LD-SL50

Sweet Love Dinner

ถ้วยหมักเนื้อมุก

ราคาใบละ 169 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รู