Home

     

เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Noble Pink

http://youtu.be/FQRgDhfSvZ0

 page 1of 1
Items & Specification

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-NP540

Noble Pink Dinner

จานตื้น ขนาด 7 นิ้ว

**รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-NP550

Noble Pink Dinner

จานตื้น ขนาด 8 นิ้ว

**รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-NP560

Noble Pink Dinner

จานตื้น ขนาด 9 นิ้ว

**รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-NP570

Noble Pink Dinner

จานตื้น ขนาด 10 นิ้ว

**รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-NP305

Noble Pink Dinner

จานลึก ขนาด 7 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-NP306

Noble Pink Dinner

จานลึก ขนาด 8 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-NP307

Noble Pink Dinner

จานลึก ขนาด 9 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานสี่เหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-NP440

Noble Pink Dinner

จานสี่เหลี่ยม ขนาด 7 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานสี่เหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-NP460

Noble Pink Dinner

จานสี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสจานเปลเนื้อมุก 025-LD-NP950

Noble Pink Dinner

จานเปล ขนาด 11.5 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

รหัสจานเปลเนื้อมุก 025-LD-NP960

Noble Pink Dinner

จานเปล ขนาด 12.5 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-NP216

Noble Pink Dinner

ชามกลม ขนาด 5.25 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-NP217

Noble Pink Dinner

ชามกลม ขนาด 6.25 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-NP218

Noble Pink Dinner

ชามกลม ขนาด 7.25 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-NP219

Noble Pink Dinner

ชามกลม ขนาด 8.25 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสชามเปลเนื้อมุก 025-LD-NP100

Noble Pink Dinner

ชามเปล ขนาด 11.5 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยขนมเนื้อมุก 025-LD-NP400

Noble Pink Dinner

ถ้วยขนม ขนาด 4.5 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยน้ำจิ้มเนื้อมุก 025-LD-NP710

Noble Pink Dinner

ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 2.75 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยน้ำจิ้มเนื้อมุก 025-LD-NP720

Noble Pink Dinner

ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 3.75 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยแบ่งเนื้อมุก 025-LD-NP730

Noble Pink Dinner

ถ้วยแบ่ง ขนาด 3.75 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

รหัสถ้วยข้าวต้มเนื้อมุก 025-LD-NP750

Noble Pink Dinner

ถ้วยข้าวต้ม ขนาด 4.5 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสช้อนเนื้อมุก 025-LD-NP700

Noble Pink Dinner

ช้อนเนื้อมุก

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 12 คัน/กล่อง**

รหัสกากาแฟเนื้อมุก 025-LD-NP2003

Noble Pink Dinner

กากาแฟ

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

รหัสถ้วยกาแฟเนื้อมุก 025-LD-NP60

Noble Pink Dinner

ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

https://youtu.be/Qp2SkGvZNpk

รหัสจานรองถ้วยเนื้อมุก 025-LD-NP60-1

Noble Pink Dinner

จานรองถ้วยกาแฟ ขนาด 6 นิ้ว

ราคาใบละ 89 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

รหัสโถนมเนื้อมุก 025-LD-NP10-2

Noble Pink Dinner

โถนมเนื้อมุก

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสโถน้ำตาลเนื้อมุก 025-LD-NP10-3

Noble Pink Dinner

โถน้ำตาลเนื้อมุก

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

รหัสเหยือกน้ำพร้อมฝาเนื้อมุก 025-LD-NP70

Noble Pink Dinner

เหยือกน้ำพร้อมฝา

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

รหัสถ้วยหมักเนื้อมุก 025-LD-NP50

Noble Pink Dinner

ถ้วยหมักเนื้อมุก

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

รหัสที่เขี่ยบุหรี่กลมเนื้อมุก 025-LD-NP50

Noble Pink Dinner

ที่เขี่ยบุหรี่กลม ขนาด 4.5 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 1 ใบ/กล่อง**

รหัสที่เขี่ยบุหรี่กลมเนื้อมุก 025-LD-NP50

Noble Pink Dinner

ที่เขี่ยบุหรี่กลม ขนาด 5.5 นิ้ว

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 1 ใบ/กล่อง**

รหัสชุดน้ำชาเนื้อมุก 025-LD-NP70S

Noble Pink Dinner

ชุดน้ำชา 3 ชิ้น

https://youtu.be/Qp2SkGvZNpk

*รูปสินค้าเนื้อมุกชัดๆ คลิ๊ก **

**บรรจุ 1 ใบ/กล่อง**

 

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

** กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ **

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

 

 

เครื่องแก้วเนื้อมุก
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Noble Pink
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Grand Pix
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Sweet Love
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Silver Star
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Rain Bow
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Pearl Design
  เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Pink Leaver Design
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Bloom Boutique
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone (นำเข้า)
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Royal Gala
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Blue Daisy
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Guerland Rose
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Tulip Design
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Deep Wave

คลังครัวเรือน โทร 053-787177 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ

สายด่วน 085-6954647,085-6954648, What app 080-4992270 (จันทร์-เสาร์) 8.30-17.00