Home

     
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Sweet Love
 page 1of 1
Items & Specification
 

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-SL540

Sweet Love Dinner

จานตื้น ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 145 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-SL550

Sweet Love Dinner

จานตื้น ขนาด 8 นิ้ว

ราคาใบละ 189 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-SL560

Sweet Love Dinner

จานตื้น ขนาด 9 นิ้ว

ราคาใบละ 224 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานตื้นเนื้อมุก 025-LD-SL570

Sweet Love Dinner

จานตื้น ขนาด 10 นิ้ว

ราคาใบละ 292 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-SL305

Sweet Love Dinner

จานลึก ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 149 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-SL306

Sweet Love Dinner

จานลึก ขนาด 8 นิ้ว

ราคาใบละ 199 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานลึกเนื้อมุก 025-LD-SL307

Sweet Love Dinner

จานลึก ขนาด 9 นิ้ว

ราคาใบละ 245 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานสี่เหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-SL440

Sweet Love Dinner

จานสี่เหลี่ยม ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 245 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานสี่เหลี่ยมเนื้อมุก 025-LD-SL460

Sweet Love Dinner

จานสี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว

ราคาใบละ 320 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานเปลเนื้อมุก 025-LD-SL950

Sweet Love Dinner

จานเปล ขนาด 11.5 นิ้ว

ราคาใบละ 380 บาท

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานเปลเนื้อมุก 025-LD-SL960

Sweet Love Dinner

จานเปล ขนาด 12.5 นิ้ว

ราคาใบละ 485 บาท

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-SL206

Sweet Love Dinner

ชามกลม ขนาด 6 นิ้ว

ราคาใบละ 170 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-SL207

Sweet Love Dinner

ชามกลม ขนาด 7 นิ้ว

ราคาใบละ 210 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสชามกลมเนื้อมุก 025-LD-SL208

Sweet Love Dinner

ชามกลม ขนาด 8 นิ้ว

ราคาใบละ 265 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสชามเปลเนื้อมุก 025-LD-SL100

Sweet Love Dinner

ชามเปล ขนาด 11.5 นิ้ว

ราคาใบละ 375 บาท

**บรรจุ 2 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยขนมเนื้อมุก 025-LD-SL400

Sweet Love Dinner

ถ้วยขนม ขนาด 4.5 นิ้ว

ราคาใบละ 118 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยน้ำจิ้มเนื้อมุก 025-LD-SL710

Sweet Love Dinner

ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 2.75 นิ้ว

ราคาใบละ 49 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยน้ำจิ้มเนื้อมุก 025-LD-SL720

Sweet Love Dinner

ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 3.75 นิ้ว

ราคาใบละ 68 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยแบ่งเนื้อมุก 025-LD-SL730

Sweet Love Dinner

ถ้วยแบ่ง ขนาด 3.75 นิ้ว

ราคาใบละ 88 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยข้าวต้มเนื้อมุก 025-LD-SL750

Sweet Love Dinner

ถ้วยข้าวต้ม ขนาด 4.5 นิ้ว

ราคาใบละ 120 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสช้อนเนื้อมุก 025-LD-SL700

Sweet Love Dinner

ช้อนเนื้อมุก

ราคาคันละ 68 บาท

**บรรจุ 12 คัน/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสกากาแฟเนื้อมุก 025-LD-SL2003

Sweet Love Dinner

กากาแฟ

ราคาชุดละ 950 บาท

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยกาแฟเนื้อมุก 025-LD-SL60

Sweet Love Dinner

ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง

ราคาชุดละ 195 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสจานรองถ้วยเนื้อมุก 025-LD-SL60-1

Sweet Love Dinner

จานรองถ้วยกาแฟ ขนาด 6 นิ้ว

ราคาใบละ 95 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสโถนมเนื้อมุก 025-LD-SL10-2

Sweet Love Dinner

โถนมเนื้อมุก

ราคาใบละ 169 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสโถน้ำตาลเนื้อมุก 025-LD-SL10-3

Sweet Love Dinner

โถน้ำตาลเนื้อมุก

ราคาชุดละ 249 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสเหยือกน้ำพร้อมฝาเนื้อมุก 025-LD-SL70

Sweet Love Dinner

เหยือกน้ำพร้อมฝา

ราคาชุดละ 220 บาท

**บรรจุ 6 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสโถข้าวเนื้อมุก 025-LD-SL1015

Sweet Love Dinner

โถข้าวกลมพร้อมฝาเล็ก ขนาด 6.5 นิ้ว

ราคาชุดละ 480 บาท

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสโถข้าวเนื้อมุก 025-LD-SL1017

Sweet Love Dinner

โถข้าวกลมพร้อมฝาใหญ่ ขนาด 8 นิ้ว

ราคาชุดละ 880 บาท

**บรรจุ 1 ชุด/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสที่ใส่ไข่เนื้อมุก 025-LD-SL80

Sweet Love Dinner

ที่ใส่ไข่เนื้อมุก

ราคาใบละ 89 บาท

**บรรจุ 12 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

รหัสถ้วยหมักเนื้อมุก 025-LD-SL50

Sweet Love Dinner

ถ้วยหมักเนื้อมุก

ราคาใบละ 169 บาท

**บรรจุ 6 ใบ/กล่อง**

จานชามเนื้อมุกเพิ่มเต็มดูจากนี้เพิ่มเต็มได้

ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

ลูกค้าที่ต้องการความเร็วในการตอบคำถาม

และลดข้อผิดพลาดรบกวนแนบ รูป หรือ

Copy Link (หน้าเพจ ที่ดูสินค้าส่งมาให้ด้วยค่ะ)

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ขนส่งทั่วประเทศ ด้วยบริษัทขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง

** รับให้คำปรึกษา ให้เหมาะกับการใช้งานที่เหมาะสม

** ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ

เครื่องแก้วเนื้อมุก
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Noble Pink
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Grand Pix
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Sweet Love
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Silver Star
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Rain Bow
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Pearl Design
  เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Pink Leaver Design
เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Bloom Boutique
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone (นำเข้า)
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Royal Gala
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Blue Daisy
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Guerland Rose
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Tulip Design
เครื่องแก้วเนื้อ New Bone ลาย Deep Wave
 

คลังครัวเรือน โทร 053-787177 ,053-787300 โทรสาร 053-660281 หรือ

สายด่วน 085-6954647,085-6954648, (จันทร์-เสาร์) 8.30-17.00