Home

     

วิธีการชำระเงิน

   

Glass Racks,แรกซ์ใส่แก้ว, แรกซ์เข้าเครื่องล้างจาน

แรกซ์ใส่แก้วแรกซ์ใส่แก้วเข้าเครื่องล้างจานแรกซ์ใส่แก้วทรงสูงแรกซ์เข้าเครื่องล้างจาน แรกซ์ใส่แก้ว Gobet มีก้านแรกซ์ส่ช้อนส้อมแรกซ์ล้างช้อนGlass RackGlass Rack Plastic ลังพลาสติกเก็บแก้วแร็คใส่แก้วกาแฟ 20 ช่อง ลังคว่ำแก้วลังเก็บแก้วตะกร้าคว่ำแก้วลังพ??สาสติกใส่แก้ว ยังมีแร็คอื่นๆ อีกเช่น ลังพลาสติกสำหรับเก็บจาน แร็คใส่แก้วลังคว่ำแก้วตะกร???้าคว่ำแก้วใส่แก้ว 916253649 ช่องแร็คพลาสติกPlasticแร็คพลาสติกอย่า???งดีสำหรับใส่แก้วใส่ถ้วยกาแฟกระบะใส่ช้อ?น?ส?้อมสำหรับงานหนักเข้าเครื่องล้างทนควา?มร?้อ?นได้ดีนิยมใช้กันในหมู่โรงแรมร้านอา?หาร?แร?็คคว่ำจานแร็คใส่แก้วแร็คพลาสติ?กPl?asti?cใส่แก้วไวน์แดงไวน์ขาวไฮบอ?ลก๊อ?ปเล็ท?แก้วแชมเปญผลิตจาก PVC.ชนิดพิเศษเข้าเครื่องล้างจานได้ทนคว???ามร้อนสูงทนแรงกระแทกได้ดีสามารถซ้อนก?ั?น?ได้ 10 ชั้นนิยมใช้กันในโรงแรมร้านอาหารจัดเล???ี้ยงใช้งานหนักได้ยาวนานแร็คลดราคาพิ?เ?ศ?ษแร็คราคาถูก

 page 1of 1 Items & Specification    

แรกซ์แก้ว 9 ช่องเหมาะกับแก้วขนาดใหญ่

รหัสสินค้า 004-JW-9, (รหัสแรกซ์แก้วตัวนี้เป็นฐานแรกซ์)

ลังแก้วที่เหมาะสำหรับแก้วขนาดใหญ่เช่นแก้วมาตินี่

ขนาดภายใน Dim: 15.2* 15.2 cm

H: 8 cm (ความสูงของขอบนอก)

(แรกซ์ใส่แก้วได้ 9 ช่อง)

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

** แรกซ์ใส่แก้ว แล้วแต่รุ่นการนำเข้าว่าเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทา

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

ตัวต่อแก้ว 9 ช่อง เหมาะกับแก้วชนิดใหญ่

รหัสสินค้า 004-JW92

ส่วนต่อของลังแก้ว ขนาด 9 ช่อง

ขนาดภายใน Dim: 15.2* 15.2 cm

H: 3.5 cmความสูงของตัวต่อแรกซ์วัดจากด้านนอก

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

แรกซแก้วใส่ 16 ช่อง

รหัสสินค้าแรกซ์ 004-JW-16
แรกซ์เก็บแก้วขนาด16 ช่อง

ขนาดช่อง 11.5 x 11.5 cm.

H: 8 cm.(ความสูงขอบนอก)

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

ตัวต่อแรกซ์แก้ว 16 ช่อง

รหัสแรกซ์ 004-JW-162
ส่วนต่อแรกซ์เก็บแก้วขนาด16 ช่อง
ขนาดช่อง 11.5 x 11.5 x (H: 4.5 cm สูงขอบนอกชั้นต่อ)

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

แรกซ์แก้ว 20 ช่องใส่แก้วหู

รหัสแรกซ 004-JW-20

แรกซ์เก็บแก้วขนาด20 ช่อง

ไซส์นี้เป็นแรกซ์แก้วที่เหมาะกับใส่แก้วกาแฟมีหู

ขนาดช่อง 11.5 x 9.5 x (H: 8 ความสูงขอบนอกแรกซ์)

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

แรกซ์แก้ว 25 ช่อง มาตราฐานตัวนี้ใส่แก้ว

แรกซ์แก้ว Gobet (แต่ต้องมีต่อชั้น)

รหัสแรกซ 004-JW-25

แรกซ์เก็บแก้วขนาด 25 ช่อง

ไซส์นี้เป็นแรกซ์เก็บแก้วที่เหมาะกับแก้วGobet มีก้าน

ขนาดช่อง 9 x 9 cm

(H: 8 cm.ความสูงขอบนอกแรกซ์)

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

รหัสแรกซ 004-JW-252

ส่วนต่อแรกซ์เก็บแก้วขนาด 25 ช่อง

ไซส์นี้เป็นแรกซ์เก็บแก้วที่เหมาะกับแก้วGobet มีก้าน

ขนาดช่อง 9 x 9 cm.

H: 6.3 cm.ความสูงของขอบนอกแรกซ์

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

รหัสแรกซ์ 004-JW-253

ส่วนต่อแรกซ์เก็บแก้วขนาด 25 ช่อง

ไซส์นี้เป็นแรกซ์เก็บแก้วที่เหมาะกับแก้วGobet มีก้าน

ขนาดช่อง 9 x 9 cm.

H: 3.5 cm.ความสูงของ ขอบนอกแรกซ์

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

ภาพรถเข็นแรกซ์เก็บแก้วเข้าเครื่องล้างจานได้

ซ้อนกันได้ ง่ายต่อการลำเลียงแรกซ์เก็บแก้ว

** ไม่ว่าแรกซ์ขนาด 9,16,25,36,49 ช่อง ความกว้างและยาวของแรกซ์ใหญ่จะมีไซส์เท่าหมด ซ้อนได้

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

ดูตัวอย่างการใช้ การวัดได้จาก ลิงค์นี้

http://youtu.be/-9qbsDU9Dwg

ดูตัวอย่างการใช้ การวัดได้จาก ลิงค์นี้

http://youtu.be/rpQFgAgdTe0

แรกซ์แก้วไวน์

ตัวอย่างแรกซ์แก้ว 16 ช่องแบบต่อชั้น ใส่แก้วไวน์ขนาดใหญ่

ในรูป เป็นฐานแรกซ์ 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว

และต่อด้วยชั้น 16 ช่องที่กั้นกระแทกแก้วจนถึงความสูงของแก้ว

** แรกซ์แก้ว สต๊อคส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลค่ะ

*การสั่งซื้อชัดเจนควรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง

ของแก้ว หรือ ให้เบอร์รหัสสินค้าแก้ว จะวัดแรกซ์ไม่ผิด

แรกซ์แก้วขนาดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเต็ม

สินค้าชนิดนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยค่ะ ,ลูกค้าเก่า คลังครัวเรือนกรุณาแจ้งด้วยค่ะ
* ลูกค้าควรมีเบอร์ของแก้ว หรือ ขนาดของแก้ว เพื่อให้ร้านจัดให้เหมาะสมถูกต้องกับสินค้า

ขนาดที่ต้องการเพื่อวัดไซส์แรกซ์แก้วคือ ความกว้างที่สุดของแก้ว(ต.ย.เช่นส่วนที่ป่องที่สุดของแก้ว)

และความสูงของแก้ว ค่ะ

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศจัดส่งสินค้าที่กรุงเทพน่ะค่ะ

crhouseware@hotmail.com

crhouseware@gmail.com

ลูกค้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเต็มของแรกซ์แก้วได้ค่ะ สินค้าได้ค่ะ

ขั้นตอน สั่งซื้อ 1 โทรเช็คสินค้าว่ามีสต๊อคไหม, 2 โอนเงินแล้ว 3.ส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทาง e-mail

4. เมื่อทางร้านส่งสินค้าเราจะเมล์ใบขนส่งให้ทาง e-mail ค่ะ

**สินค้าที่นำจำหน่ายในร้านเรา เรามั่นใจในคุณภาพค่ะ รู้จัก รู้จริง รู้ใจ

** รับจัดส่งสินค้า ถึงด่านเช่น ลูกค้าอยู่หลวงพระบาง หรือพม่า เราสามารถจัดส่งให้

ทาง ฝั่งชายแดนแม่สาย หรือ อำเภอเชียงของ เพื่อลงเรือ

 


Glass Racks
ลังเก็บแก้วชนิดเข้าเครื่องล้างจานได้
 

-9 Compartent

 

-16 Compartent

 

-20 Compartent

 

-25 Compartent

 

-36 Compartent

 

-49 Compartent

 

-Open Rack

 

-Cutlery Rack

 

-ComPartment Open Plate and Tray

 

-Rack dolly

ชนิดธรรมดา(ไม่เข้าเครื่องล้าง)

-12,24,36 มาตราฐาน
-12,24 สูง (แก้ว 13 ออนซ์)

แรกซ์เก็บจาน,ที่เก็บน้ำแข็ง ,ที่วางถาด

Down Load Catalog-2009

บางส่วน (สงวนลิขสิทธิ์)

ลูกค้า-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้

สามารถโทรสอบถามหรือ เมล์มาได้ที่

crhouseware@hotmail.com

cattalog เต็มรูปแบบ

 คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300

โทรสาร 053-787441

สายด่วนเพิ่มเต็ม 085-6954648,085-6954647

(เวลา 8.30 am-17.00pm)(จ-ส)