Home

   
วิธีการชำระเงิน
 

ภาชนะสแตนเลส-ลายไทย

 page 1 of 1 Items & Specification    
 
 

รหัสปิ่นโตสเตนเลส 003-SM-1

ปิ่นโตสแตนเลส 4 ชั้น ขนาด 16 x 4 cm. ราคาชุดละ 880 บาท

จำนวนบรรจุ 1 กล่อง 1 ชุด

รหัสชุดขันน้ำพานรอง 003-SM-2

ชุดขันน้ำพานรองแบบเรียบ สแตนเลส ขนาด 7 นิ้ว ราคาชุดละ 780 บาท

จำนวนบรรจุ 1 กล่อง 6 ชุด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รหัสชุดขันน้ำพานรอง 003-SM-3

ชุดขันน้ำพานรองแบบเรียบ สแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ราคาชุดละ 845 บาท

จำนวนบรรจุ 1 กล่อง 6 ชุด

รหัสชุดขันน้ำพานรอง 003-SM-4

ชุดขันน้ำพานรองแบบมีขอบ สแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ราคาชุดละ 780 บาท

จำนวนบรรจุ 1 กล่อง 6 ชุด

รหัสชุดขันน้ำพานรอง 003-SM-5

ชุดขันน้ำพานรองแบบมีลาย สแตนเลส ขนาด 7 นิ้ว ราคาชุดละ 780 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - -

รหัสชุดขันน้ำพานรอง 003-SM-6

ชุดขันน้ำพานรองแบบมีลาย สแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ราคาชุดละ 845 บาท

จำนวนบรรจุ 1 กล่อง 6 ชุด

 

รหัสโตกฉลุลาย 003-SM-7

โตกฉลุลายสเตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ราคาใบละ 555 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รหัสโตกฉลุลาย 003-SM-8
โตกฉลุลาย สเตนเลส ขนาด 10 นิ้ว ราคาใบละ 595 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รหัสโตกฉลุลาย 003-SM-9
โตกฉลุลาย สเตนเลส ขนาด 12 นิ้ว ราคาใบละ 755 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รหัสโตกฉลุลาย 003-SM-10
โตกฉลุลาย สเตนเลส ขนาด 14 นิ้ว ราคาใบละ 895 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รหัสโตกฉลุลาย 003-SM-11
โตกฉลุลาย สเตนเลส ขนาด 16 นิ้ว ราคาใบละ 1,180 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รหัสโตกฉลุลาย 003-SM-12
โตกฉลุลาย สเตนเลส ขนาด 18 นิ้ว ราคาใบละ 1,550บาท

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

รหัสถาดฉลุลาย 003-SM-13

ถาดฉลุลายสเตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ราคาใบละ 480 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รหัสถาดฉลุลาย 003-SM-14

ถาดฉลุลายสเตนเลส ขนาด 10 นิ้ว ราคาใบละ 580 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รหัสถาดฉลุลาย 003-SM-15

ถาดฉลุลายสเตนเลส ขนาด 12 นิ้ว ราคาใบละ 690 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รหัสถาดฉลุลาย 003-SM-16

ถาดฉลุลายสเตนเลส ขนาด 14 นิ้ว ราคาใบละ 790 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รหัสถาดฉลุลาย 003-SM-17

ถาดฉลุลายสเตนเลส ขนาด 16 นิ้ว ราคาใบละ 990 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รหัสถาดฉลุลาย 003-SM-18

ถาดฉลุลายสเตนเลส ขนาด 18 นิ้ว ราคาใบละ 1,090 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รหัสถาดฉลุลาย 003-SM-19

ถาดฉลุลายสเตนเลส ขนาด 24 นิ้ว ราคาใบละ 1,990 บาท

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

จำนวนบรรจุ 1 กล่อง 6 ใบ

 
 


ภาชนะลายไทย

สแตนเลส-ลายไทย
 
   
 
   

 คลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281 สายด่วน 089-8528446