Home

     

หม้อหูหิ้ว,หม้อทรงกระบอก ลายไทย

 page 1 of 1 Items & Specification    
-ของหมดแล้ว รอรูปแบบใหม่  
 


อะลูมิเนียมลายไทย

กระป๋องน้ำ,ที่เขี่ยบุหรี่,ถ้วยน้ำ,จานรองแก้ว
ถังน้ำ,คูลเลอร์,ถังน้ำชา,ถาดน้ำชา
พานแว่นฟ้า2ชั้น,ลายไทย,ลายพม่า
พานรัฐธรรมนุญ-พานลาว
พานโตกลายไทย-นูน
พานรัตนโกสินทร์
ขันน้ำพานรอง
ขันน้ำหัวสิงห์
ขันน้ำลายรวงข้าว-ดอกรัก
ขันน้ำลายพม่า
จานโตกลายไทย-นูน
ถาดรัตนโกสินทร์
ถาดฉลุ,ถาดขาสิงห์,ทัพพี,ตลับแป้ง
กานวม,ถังใส่น้ำแข็ง

สินค้าอะลูมิเนียมลายไทย รับรองคุณภาพ

จากโรงงานผู้ผลิตทได้มาตราฐานไม่ลอกไม่

ดำ 100 % น้ำหนักที่ระบุไว้เป็นน้ำหนักโดยประมาณถ้าลูก

ค้าต้องการให้ขนส่งไปต่างประเทศรบกวนระบุ

ก่อนเพราะจะมีค่าขนส่งเพิ่มและอาจน้ำหนักเพิ่ม

ในการบรรจุหีบห่อคลังครัวเรือน โทร 053-660282 ,053- 787300 โทรสาร 053-660281สายด่วน 089-8528446