Home

     

English

โต๊ะเก้าอี้เด็กนักเรียน,เก้าอี้เด็ก

 page 1 of 1 Items & Specification    
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนพลาสติก

รหัสชุดโต๊ะนักเรียน 015-BBTC3

ชุดโต๊ะนักเรียน ประถม,ม.ต้น (พลาสติก)

หน้าโต๊ะ กว้าง 40 ซม.ยาว 60 ซม. พื้นถึงที่นั่งหน้าโต๊ะ 70 ซม.

เก้าอี้ ที่นั่งกว้าง 35 ซม ลึก 35 ซม.พื้นถึงที่นั่ง 39 ซม.,พื้นถึงที่พิงหลัง 78 ซม.

โครง , สีที่นั่ง สีเทา ,หน้าโต๊ะ พลาสติก สีเทา

มัดละ 2 ชุด (ในการจัดส่ง)

ราคาชุดละ1,350 บาท (ราคา โต๊ะ+เก้าอี้ 1 ตัว)

โต๊ะเก้าอี้เด็กแบบเหล็กเหลี่ยม

รหัสชุดโต๊ะนักเรียน 015-BBTC4

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (เหล็กเหลี่ยม)

ชุดโต๊ะนักเรียน ไม้ (เหล็กเหลี่ยม),ม.ต้น ,ม.ปลาย

หน้าโต๊ะ กว้าง 40 ซม.ยาว 60 ซม. พื้นถึงที่นั่งหน้าโต๊ะ 76 ซม.

เก้าอี้ ที่นั่งกว้าง 41 ซม ลึก 45 ซม.พื้นถึงที่นั่ง 45 ซม.,พื้นถึงที่พิงหลัง 81 ซม.

โครง , สีดำ , แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้อัดสัก

การจัดส่ง โต๊ะมัดละ 1 ตัว ,เก้าอี้ มัดละ 2 ตัว

ราคาชุดละ1,550 บาท (ราคา โต๊ะ+เก้าอี้ 1 ตัว)

ชุดโต๊ะเก้าอี้เด็กหน้าขาว

รหัสชุดโต๊ะนักเรียน 015-BBTC5

โต๊ะชุดนักเรียนประถม/มัธยม

ชุดโต๊ะนักเรียน หน้าขาว (โฟไมก้าขาว)

หน้าโต๊ะ กว้าง 40 ซม.ยาว 60 ซม. พื้นถึงที่นั่งหน้าโต๊ะ 76 ซม.

เก้าอี้ ที่นั่งกว้าง 34 ซม ลึก 32 ซม.พื้นถึงที่นั่ง 40 ซม.,พื้นถึงที่พิงหลัง 70 ซม.

โครง , สีขาว , แผ่นหน้าโต๊ะ โฟไมก้าขาว

การจัดส่ง โต๊ะมัดละ 1 ตัว ,เก้าอี้ มัดละ 2 ตัว

ราคาชุดละ1,850 บาท (ราคา โต๊ะ+เก้าอี้ 1 ตัว)

ชุดนักเรียนอนุบาล

รหัสชุดโต๊ะนักเรียน 015-BBTC6

โต๊ะชุดนักเรียนอนุบาล

ชุดโต๊ะนักเรียน หน้าขาว (โฟไมก้าขาว)

หน้าโต๊ะ กว้าง 40 ซม.ยาว 60 ซม. พื้นถึงที่นั่งหน้าโต๊ะ 58 ซม.

เก้าอี้ ที่นั่งกว้าง 30 ซม ลึก 32 ซม.พื้นถึงที่นั่ง 28 ซม.,พื้นถึงที่พิงหลัง 60 ซม.

โครง , สีขาว , แผ่นหน้าโต๊ะ โฟไมก้าขาว

การจัดส่ง โต๊ะมัดละ 1 ตัว ,เก้าอี้ มัดละ 2 ตัว

ราคาชุดละ1,450 บาท (ราคา โต๊ะ+เก้าอี้ 1 ตัว)

เก้าอี้แล็กเชอร์

รหัสเก้าอี้นกัเรียน 015-K03

เก้าอี้แล็คเชอร์ ,เก้าอี้ทำข้อสอบ

ที่นั่งกว้าง 44 ซม. ลึก 44 ซม. ,พื้นถึงที่นั่ง 44 ซม.พื้นถึงหลังพิง 80 ซม. .

โครงเก้าอี้ สีดำ ,สีไม้อัดสัก

ราคาตัวละ 840 บาท

(มัดละ 1 ตัว)

เก้าอี้แล็คเชอร์มีที่เท้าแขน

รหัสเก้าอี้นักเรียน 015-K03S

เก้าอี้แล็คเชอร์ ,เก้าอี้ทำข้อสอบ-.ใต้โต๊ะมีขายึด

ที่นั่งกว้าง 44 ซม. ลึก 44 ซม. ,พื้นถึงที่นั่ง 44 ซม.พื้นถึงหลังพิง 80 ซม. .

โครงเก้าอี้ สีดำ ,สีไม้อัดสัก

ราคาตัวละ 855 บาท

(มัดละ 1 ตัว)

เก้าอี้นั่งสอบมีที่เขียน

รหัสเก้าอี้นักเรียน 015-K03SS

เก้าอี้แล็คเชอร์ ,เก้าอี้ทำข้อสอบ-.ใต้โต๊ะมีชั้นวางของ

ที่นั่งกว้าง 44 ซม. ลึก 44 ซม. ,พื้นถึงที่นั่ง 44 ซม.พื้นถึงหลังพิง 80 ซม. .

โครงเก้าอี้ สีดำ ,สีไม้อัดสัก

ราคาตัวละ 995 บาท

(มัดละ 1 ตัว)

เก้าอี้นั่งสอบมีที่เท้าแขนสีขาว

รหัสเก้าอี้นักเรียน 015-K03W

เก้าอี้แล็คเชอร์ ,เก้าอี้ทำข้อสอบ-.หน้าขาวโฟไม้ก้า

ที่นั่งกว้าง 43 ซม. ลึก 41 ซม. ,พื้นถึงที่นั่ง 45 ซม.พื้นถึงหลังพิง 84 ซม. .

โครงเก้าอี้ สีดำ ,ฟอร์ไมก้าขาว

ราคาตัวละ 1,100 บาท

(มัดละ 1 ตัว)

เก้าอี้นั่งแล็คเชอร์ขายึด

รหัสเก้าอี้นักเรียน 015-K03WS

เก้าอี้แล็คเชอร์ เก้าอี้ทำข้อสอบ-.หน้าขาวโฟไม้ก้า -ขายึด

ที่นั่งกว้าง 43 ซม. ลึก 41 ซม. ,พื้นถึงที่นั่ง 45 ซม.พื้นถึงหลังพิง 84 ซม. .

โครงเก้าอี้ สีดำ ,ฟอร์ไมก้าขาว

ราคาตัวละ 1,550 บาท

(มัดละ 1 ตัว)

เก้าอี้นั่งสอบ

รหัสเก้าอี้นักเรียน 015-K03WSS

เก้าอี้แล็คเชอร์ ,เก้าอี้ทำข้อสอบ-.หน้าขาวโฟไม้ก้า -ขาชั้นวางของ

ที่นั่งกว้าง 43 ซม. ลึก 41 ซม. ,พื้นถึงที่นั่ง 45 ซม.พื้นถึงหลังพิง 84 ซม. .

โครงเก้าอี้ สีดำ ,ฟอร์ไมก้าขาว

ราคาตัวละ 1,200 บาท

(มัดละ 1 ตัว)

เก้าอี้นั่งมีพนักพิงเหล็ก

รหัสเก้าอี้นักเรียน 015-K01W

เก้าอี้นั่ง มีพนักพิง-.หน้าขาวโฟไม้ก้า

ที่นั่งกว้าง 43 ซม. ลึก 41 ซม. ,พื้นถึงที่นั่ง 45 ซม.พื้นถึงหลังพิง 84 ซม.

โครงเก้าอี้ สีดำ ,ฟอร์ไมก้าขาว

ราคาตัวละ 880บาท

(มัดละ 1 ตัว)

รหัสชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 015-FT207

ชุดโต๊ะนักเรียน

เก้าอี้ 2 ตัว โต๊ะ 1 ตัว

โต๊ะขนาด 41.5 x 49 x 43.5 ซม.

เก้าอี้ขนาด 27 x 30 x 48 ซม.

ผลิตจากพลาสติก

ราคาชุดละ 695 บาท

 


*ราคานี้สามารถขอส่วนลดได้ตามปริมาณและจำนวนที่ซื้อ

สั่งสินค้าหรือสอบถามส่งทาง E-mail สะดวกกว่าค่ะ/มีอ๊อฟฟิศจัดส่งสินค้าที่กรุงเทพน่ะค่ะ

เพื่อการบริการการเสนอราคาที่รวดเร็วและลดข้อผิดพลาดกรุณา ส่งรูปภาพสินค้า

หรือ Copy หน้า link ส่งมาให้ด้วยค่ะ

crhouseware@hotmail.com

กลุ่มงานนี้เขตกรุงเทพและปริมณทล,ส่งฟรีค่ะ -มีจำนวนค่ะ

ลูกค้าต่างจังหวัดส่งสินค้าทางขนส่งได้ค่ะ ,ต้องสั่งเป็นมัดค่ะ

** สินค้าเป็นสินค้ามีสต๊อค แต่อาจจะขาดสต๊อคได้บางช่วงเวลา ก่อนสั่งสินค้าต้องเช็ค จำนวนก่อนทุกครั้ง


อุปกรณ์จัดเลี้ยงและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในโรงแรม ประเภทโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน

โต๊ะกลม,โต๊ะจีน

โต๊ะประชุม,โต๊ะพับอเนกประสงค์
เก้าอี้จัดเลี้ยง
เก้าอี้บาร์และเก้าอี้แฟนซี
หน้าหมุนโต๊ะจีน
ชั้นบาร์เหล้า,ชั้นวางของเหล็ก
รถเข็นเก้าอี้จัดเลี้ยง
โต๊ะ-เบียร์การ์เด้นท์
เก้าอี้นั่งคอย,เก้าอี้พับแบบต่างๆ,เก้าอี้เลคเชอร์
เก้าอี้นั่งทานอาหาร,เก้าอี้ร้านอาหาร
โต๊ะเก้าอี้เด็กนักเรียน,เก้าอี้เด็ก
เตียงเหล็ก,เตียงนอน,เตียงเสริม
โต๊ะเก้าอี้เอนกประสงค์แบบ Blow Mold

ดาวน์โหลด Catalog2017

 คลังครัวเรือน โทร 053-787300 ,053- 660282

โทรสาร 053-660281,053-787441

เพิ่มเต็มโทร 085-6954647,085-6954648 (จ-ศ) (เวลาทำการ 8.30-17.30)