About Us

Thai Eng

www.crhouseware.com ชื่อ เว็ปนี้มาจาก cr= chiang rai (เชียงราย) , houseware =คลังครัวเรือน

เรามีความเชี่ยวชาญในการขายและบริการสินค้าเครื่องครัวคุณภาพมามากกว่า 30 ปี สิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอให้ลูกค้าคือ

เวปไซน์นี้ อาจจะแปลกๆไปบ้าง เพราะอยู่ในช่วงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบ โดยเจ้าของร้าน จึงขออภัยมาณที่นี้ด้วย