(ลาย 91)หนา 18/10
Code
Name
weight(gm.)
Length(cm.)
Width(cm.)
Thick(mm.)
Price (Bath)
008-TF91-04
ช้อนคาว
52
18.6
4
2.5 , 3.0
60
008-TF91-05
ส้อมคาว
42
18.6
2.6
2.5 , 3.0
60
008-TF91-06
มีดคาว
75
21.7
2
5
106
008-TF91-22
ช้อนหวาน
30
16.2
3.4
2.2
60
008-TF91-23
ส้อมหวาน
22
16
2.4
2.2
60
008-TF91-26
มีดสเต็ค
79
21.7
2
5
118
008-TF91-02
ส้อมโต๊ะ
62
20.8
3
3
118
008-TF91-07
ช้อนซุปคาว
51
17.5
4.6
2.5
70
008-TF91-08
ช้อนกาแฟ
18
12.2
2.5
2
38
008-TF91-01
ช้อนโต๊ะ
72
20.6
4.2
3
118
008-TF91-10
ช้อนชา
23
13.2
2.9
2
40
008-TF91-09
ส้อมจิ้มผลไม้
13
12.4
1.5
2
38
008-TF91-11
ส้อมชา
19
14.2
2.1
2
40
008-TF91-13
ช้อนไอศรีม
22
13.1
3
2
51
008-TF91-14
มีดเนย
19
15.8
1.7
2
59
008-TF91-17
ช้อนเสริฟ
86
20.3
5.8
3
153
008-TF91-19
มีดปลา
49
20.6
2
3
118
008-TF91-20
ส้อมปลา
49
19.1
2.6
3
118
008-TF91-21
ทัพพี
91
21
5.8
3
152
008-TF91-03
ช้อนซุปโต๊ะ
69
19.8
5.5
3
152
008-TF91-24
มีดหวาน
73
20.6
1.8
5
106
008-TF91-18
ส้อมเสริฟ
70
21.1
3.6
3
152