คลังครัวเรือนเชียงราย 240/1-3 ถ.เชียงราย-แม่จัน ก.ม.19 บ้านห้วยเคียน

ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร.053-660282, 053-787300 แฟกต์ 053-660282, 053787141

สายด่วน 085-6954647, 085-6954648, 089-8528446